- Tallene er klart svakere enn vi ventet

Industriproduksjonen falt i mai. - Reflekterer todelingen i industrien, sier økonom. 

INDUSTRIPRODUKSJON: I perioden april til mai hadde næringsmiddelindustrien og bygging av skip og oljeplattformer en liten økning. Bildet er fra innendørsdokken på Ulstein verft som har vært fullbooket de siste årene.
Publisert:

Produksjonen i norsk industri falt med 2,1 prosent fra april til mai.

Det viser ferske tall fra SSB fredag.

- Tallene er klart svakere enn ventet, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Markets til E24.

- Nedgang var ventet, men vi hadde ikke trodd den skulle være så sterk, sier han.

Ifølge SSB henger fallet i mai sammen med den klare oppgangen måneden tidligere, da industriproduksjonen steg 2,6 prosent.

Metallvareindustri, maskinindustri samt maskinreparasjon og -installasjon hadde en nedgang i produksjonen fra april til mai.

I samme periode hadde næringsmiddelindustrien og bygging av skip og oljeplattformer en liten økning.

Svinger mye
Aamdal understreker at tall fra industriproduksjonen svinger mye fra måned til måned

- Dette endrer ikke vårt syn, som er en positiv underliggende utvikling, slår han fast.

TODELING: - Tallene reflekterer todelingen i norsk industri. Alt oljerelatert går bra, mens stålindustri og industrier som er avhengig av eksport til andre land, ligger flatt, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

- Jeg er ikke overrasket, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Han peker på at konsensus for mai var en nedgang på 0,6 prosent, etter en sterk april måned, der industriproduksjonen økte med 2,6 prosent. Derfor var det ventet at mai ville korrigere litt for gode april-tall, forklarer Bruce.

Statistikken viser imidlertid at i tremånedersperioden fra mars til og med mai var det en oppgang på 1,4 prosent i norsk industriproduksjon, sammenlignet med de tre foregående månedene.

Erik Bruce deler kollega Aamdals oppfatning om at ting likevel går riktig vei.

- Trenden peker klart oppover, og det underliggende bildet er at industriproduksjonen i Norge øker, sier Bruce.

Særlig peker han på næringer knyttet til oljeleverandørindustrien.

- Tallene reflekterer todelingen i norsk industri. Alt oljerelatert går bra, mens stålindustri og industrier som er avhengig av eksport til andre land, ligger flatt.

Flere felt i produksjon
SSB viser til at produksjonen av råolje økte med 3,5 prosent, mens utvinning av naturgass økte med 5,2 prosent fra mars til og med mai, sammenlignet med med månedene tidligere.

Dette har ifølge SSB sammenheng med at flere nye felt har kommet i produksjon på norsk kontinentalsokkel i 2013.

- Sesongjusterte tall for mars til og med mai viser at det har vært en ytterligere klar vekst i næringer som bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon sammenlignet med månedene tidligere.

FALT I MAI: Industriproduksjonen falt i mai etter kraftig oppgang måneden før. Trenden er imidlerid stigende.

Ifølge SSB har det siden 2005 vært en oppgang i produksjonen på henholdsvis 106 og 91 prosent i disse næringene. Store ordrereserver har gitt grunnlag for den rekordhøye produksjonen i bygging av skip og oljeplattformer i 2013.

Det har også vært en økning i produksjonen i metallvare- og maskinindustrien i tidsrommet mars til og med mai 2013, sammenlignet med perioden før.
- Sesongjusterte tall for mars til og med mai 2013 viser ellers at produksjonen i norsk industri er tilbake rundt toppnivået fra før finanskrisen (juni 2008), skriver SSB

Næringsmiddelindustri, trelast- og trevareindustri, kjemiske råvarer samt metallindustrien hadde derimot en nedgang i produksjonen i mars til med mai i år, sammenlignet med månedene tidligere.

- Papir- og papirvareindustri viste også nedgang, men næringen har liten innvirkning på samlet industriproduksjon i Norge, påpeker SSB.

Sammenlignet med mai i fjor økte industripoduksjonen med 2,8 prosent.

Publisert: