Stoltenberg varsler pensjonsendringer

Det er uunngåelig med endringer i alderspensjonen for uføretrygdede hvis alle skal ha en rettferdig pensjonsordning, ifølge statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

PÅ KONFERANSE: Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) (t.v.) og LO-leder Roar Flåthen under LO Stats tradisjonelle kartellkonferanse på Gol onsdag ettermiddag.

Schjetne, Steinar
  • NTB
Publisert:,

- Det er urimelig at to personer med like yrkeskarrierer skal få vesentlig forskjellig alderspensjon fordi den ene velger å gå av med tidligpensjon, mens den andre blir uføretrygdet, sa statsminister og Arbeiderparti-leder Jens Stoltenberg da han talte til LO Stats kartellkonferanse på Gol onsdag ettermiddag

Ifølge statsministeren skal det ikke kuttes i uføretrygden, snarere kommer den til å øke. Det avgjørende er den såkalte levealdersjusteringen, som skal bidra til at yrkesaktive finner det mer attraktivt å jobbe enn å gå helt av med pensjon.

Når aldersgrensen heves, må opptjeningsreglene endres – også for uføretrygdede, argumentert han.

– Pensjonsreformen er vedtatt av Stortinget, og med den følger levealdersjustering, enten man liker det eller ikke. Når alderspensjonen er endret for yrkesaktive, er det uunngåelig at den endres også for de som er uføretrygdede, framholdt Stoltenberg i sin tale.

Sterke reaksjoner

Mulige endringer i rettighetene til uføretrygdede har vakt sterke reaksjoner etter at et notat fra forhandlingene i regjeringen om uføreordningen lekket ut til pressen. Striden står blant annet om levealdersjusteringer, endringer i barnetillegget, kutt i ytelsene til unge uføre, skattlegging av uføre som lønnsmottakere og kortere opptjeningstid før pensjonsalder.

– Flere av forslagene som har lekket ut, vil være dramatiske for dagens og fremtidens uføretrygdede. Særlig er dette alvorlig for unge uføre uten arbeidserfaring, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Bønnen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til statsministeren om å droppe levealdersjustering for uføres alderspensjon ble møtt med døve ører.

– Et system som forutsetter at de som er syke og ute av arbeidslivet skal jobbe mer for å beholde verdien av alderspensjonen er uakseptabelt og vitner om manglende solidaritet, sier Jarl Ovesen.

– Kutter ikke

Stoltenberg forsøkte å ta brodden av kritikken ved å garantere at uførepensjonen skal reguleres i tråd med lønnsøkningen. Hvis reallønna øker ellers i samfunnet, kommer den til å gjøre det også for uføretrygdede – selv etter at skatten er trukket fra, ifølge statsministeren.

– Noen sier det skal kuttes fordi økningen ikke er så stor som den kunne ha vært. Men hvis du tar heisen til tiende etasje istedenfor tolvte, har du da gått ned, spurte han og høstet latter fra salen.

LO-leder Roar Flåthen påpekte etter Stoltenbergs tale at barnetilleggets skjebne fortsatt er uavklart.

– Mange av dem som omfattes av barnetillegget, er nok blant dem som kommer på statistikken over fattige barn, sa han.

Flåthen fornøyd

Flåthen var likevel fornøyd med statsministerens løfte om at uførepensjonen ikke skal svekkes i forhold til dagens ordning. I sin tale til konferansen gikk han kraftig i rette med kritikerne i sine egne rekker, som mener han har snudd ryggen til kongressvedtaket om at uførepensjonen ikke skal endres. Men LO-lederen vedgikk at levealdersjusteringen trolig er kommet for å bli.

– Stortinget har vedtatt levealdersjusteringen. Det er ikke LO som har foreslått det, men den er allerede vedtatt. Da må vi gå inn i diskusjonen om hvordan uføre kan skjermes, slik at de ikke kommer aldeles galt ut av det. Det er den dialogen vi nå går inn i med regjeringen, sa han.

Han avviste blankt kritikken fra LOs venstreside og tok kraftig til motmæle.

– Hvem andre enn LO kan finne gode løsninger for uføretrygden? Jeg ser ingen andre. Det er mulig dere gjør det, men det gjør ikke jeg, formelig ropte LO-lederen fra talerstolen.

Les flere nyheter fra E24.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. - Planlegger kutt for uføre

  2. Marsdal spår bråk om uføreflokene

  3. Mot løsning i uførestriden

  4. Annonsørinnhold

  5. Bekymrer seg for ny uføretrygd

  6. - Uførhet går i arv