Nordea Markets spår to rentekutt i 2014

Fallende boligpriser vil svekke den totale økonomiske veksten og tvinge frem rentenedgang, mener Nordea Markets.

SPÅR KUTT: Senioranalytiker Katrine Godding Boye justere ned renteprognosene.

  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Boligprisstatistikken for oktober var så svak at den har fått Nordea Markets til å se langt mørkere på de økonomiske utsiktene for Norge.

Før boligprisstatistikken ble offentliggjort sist fredag trodde Nordea Markets at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret til slutten av 2015.

Nå ser de for seg en helt annen utvikling. De spår at Norges Bank kutter renten to ganger i løpet av neste år, fremgår det i en analyse Nordea Markets sendte ut torsdag ettermiddag.

De venter et kutt på 0,25 prosent i juni og et tilsvarende kutt i september.

Historisk lavt

Det innebærer at styringsrenten vil falle til historiens laveste nivå på 1,0 prosent. Det er lavere enn da finanskrisens etterdønninger herjet i 2009 og styringsrenten var på 1,25 prosent.

- Vi ble negativt overrasket over boligprisstatistikken i september og ble også negativt overrasket over statistikken for oktober, sier senioranalytiker Katrine Godding Boye i Nordea Markets til E24 om hvorfor de nå endrer sitt rentesyn såpass dramatisk.

Analysen ble sendt ut like etter at den europeiske sentralbanken kuttet sin styringsrente til rekordlave 0,25 prosent.

- Euro-kutt forsterker analyse

Boye sier at kuttet i euro-renten i og for seg ikke påvirket spådommen om to norske kutt ettersom Nordea i utgangspunktet ventet et slikt kutt i desember.

- Men dagens kutt forsterker jo analysen, sier Boye.

Les også: Den europeiske sentralbanken kutter renten til historisk bunn

I analysen skriver Boye at de venter at boligprisene vil falle 15 til 20 prosent i løpet av de neste to årene.

Les også: Sjeføkonom: - Jeg blir ikke forundret om boligprisene faller med 20 prosent

De ser mange farlige svakheter i boligprisstatistikken som ble offentliggjort sist fredag. De viser til at omsetningen av boliger falt syv prosent i oktober, mens antall boliger for salg økte med 25 prosent.

Antallet usolgte boliger har økt med 42 prosent i forhold til oktober i fjor.

I tillegg går salget av nybygde boliger betydelig tregere.

Gir følgekonsekvenser

Boye spår at dette vil skape følgekonsekvenser som etterhvert vil påvirke hovedstyret i Norges Bank.

Den første effekten mener hun allerede er i ferd med å skje. Antall nye boliger under bygging begynte å falle allerede i slutten av 2012. Det svake nyboligsalget vil føre til at nybyggingsaktiviteten vil falle til nivåene i 2007 og 2008, mener hun.

- Vi spår at boliginvesteringene faller med ni prosent i 2014 og 12 prosent i 2015, skriver Boye i oppdateringen.

Selv om effektene på privat konsum er mer usikre, legger Boye til grunn at fallende boligpriser vil føre til en mer begrenset vekst i forbruker.

Nordea Markets ser for seg en forbruksvekst på svake 1,5 til 2,0 prosent både i 2014 og 2015.

Konsekvensen av dette er at veksten i norsk økonomi ikke blir på mer enn 1,5 til 2,0 prosent de neste to årene. Det er lavere enn hva Norges Bank la til grunn i sin siste Pengepolitiske rapport.

- Fallende boligpriser, lavere vekst i husholdningenes etterspørsel og svakere økonomisk vekst vil ha implikasjoner for styringsrenten, skriver Boye.

Kan bli flere kutt

Det som vil avgjøre størrelsen og mengden av rentekutt fra Norges Banks side er i hvor sterk grad arbeidsledigheten øker. Det vil igjen avhenge av i hvor stor grad regjeringen fører en mer ekspansiv politikk gjennom økt bruk av oljepenger.

Det er allerede lekket at regjeringen plusser på ferm milliarder oljekroner i 2014, mens Nordea Markets venter ytterligere stimulans i 2015.

- Hva kan gjøre at det blir flere rentekutt enn de to dere spår?

- Det er utviklingen i det private forbruket. Vi vet lite om hvordan boligpriser påvirker forbruket og i hvilken grad tilgangen til kreditt påvirker forbruket, sier Boye.

Hun tror det vil ta litt tid før Norges Bank får samme erkjennelse om den økonomiske utviklingen som den Nordea Markets nå har kommet til.

- Jeg tror ikke de vil si dette på desember-møtet. Men etterhvert vil det sige inn, sier hun.

- Bør kutte tre ganger

Med dagens analyser nærmer Nordea Markets seg sjeføkonomen som etter finanskrisen systematisk har spådd de laveste styringsrentene.

sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-Gruppen mener dagens rentekutt i Europa gjør det enda mer aktuelt med et rentekutt også i Norge, slik han selv har forfektet i lang tid.

- Jeg mener Norges Bank bør kutte renten tre ganger før neste sommer. Det er ikke mye, norsk økonomi går ikke av skaftet av den grunn. For den gjengse låntaker vil det kanskje bety en redusert boliglånsrente på 0,5 prosent, sier Andreassen.

Han begrunner sitt rentesyn med at utviklingen i norsk økonomi nå er veldig svak, og at mange sentrale økonomiske nøkkeltall – boligbyggingen kanskje viktigst – nå viser en raskt avtagende vekst.

Les også

Ekspertene: Lavere euro-rente skyver på norsk rentehevingTror folk vil merke Norges Banks nye rentevåpenDNB Markets: Utsetter renteoppgangen til 2015Mener regjeringen overser boligkollaps

Publisert:

Flere artikler

  1. «Norges Bank er allerede kraftig bakpå»

  2. Satser på at boligprisfalletikke påvirker folk

  3. Halverer vekstanslagfor norsk økonomi

  4. Mener Norges Bank har skylapper

  5. - Tolker det slik at Norges Bankser svakheter i økonomien