DNB NOR: Spår lønnsfest i minst to år til

DnB Nors økonomer forventer betydelig sterkere lønnsvekst enn før.

KAN VENTE SEG LØNNSHOPP: Nordmenn kan vente seg stadig sterkere lønnsvekst, spår DnB Nor.
Publisert:

Strammere arbeidsmarked og høyere oljepriser er godt nytt for norske arbeidstakere:

Nå kan de vente seg en langt sterkere lønnsvekst enn tidligere antatt, anslår DnB Nor Markets i sine nyeste prognoser, som legges frem torsdag.

I år vil lønnsveksten lande på 4,3 prosent. Deretter spår Norges største bank at lønningene vil øke med 4,8 prosent både i 2012 og 2013.

Anslagene innebærer en betydelig oppjustering fra januar, da økonomene anslo at lønnsmottakerne måtte nøye seg med et lønnspåslag på 3,5 prosent i 2011.

- Vi hadde ikke sett for oss at ledigheten skulle falle så mye som den har gjort, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB Nor Markets til E24.

- Etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp som følge av oppsvinget i norsk økonomi, og tilbudet har ikke økt slik vi ventet at det skulle gjøre.

Høyere oljepris

I tillegg har oljeprisen steget kraftig siden den forrige prognosen. Dette gir positive ringvirkninger fra oljesektoren til resten av økonomien.

- Prisen på eksportvarer øker mer enn importvarer, i større grad enn vi så for oss tidligere i år. Norske lønnstakere vil også få sin del av kaken av den økte lønnsomheten, forklarer Haugland.

Dette har man allerede sett flere utslag av, i form av gode oppgjør i flere næringer.

LAVERE LEDIGHET ENN VENTET: - Et strammere arbeidsmarked gir stadig bedre betingelser for norske arbeidstakere, forklarer seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB Nor Markets.

- De utfallene vi har sett så langt i år i ulike bransjer bekrefter det sterke inntrykket fra arbeidsmarkedet, sier Haugland.

Selv om DnB Nors økonomer tror det vil komme flere ut i arbeidsmarkedet, og farten ledigheten synker med kan avta, ser de lite som stopper den sterke utviklingen i lønningene.

- Derfor tror vi lønnsveksten bare vil øke ytterligere de nærmeste årene, konkluderer Haugland.

Også for norsk økonomi som helhet er utsiktene gode, ifølge DnB Nors rapport. Etter at høye strømregninger har lagt en demper på forbruket, og den kalde vinteren har tynget bygg- og anleggssektoren, går det nå mot bedre tider.

Det er utsikter til en solid vekst, investeringene ligger an til å øke, og forbruket kommer til å vokse med raskere fart.

Det norske bruttonasjonalproduktet vil vokse 3,1 prosent i år, og 3,9 prosent neste år.

Bruker mer på rente

En høyere lønns- og kostnadsvekst i Norge vil føre til høyere prisvekst. Dette vil bli fulgt opp av Norges Bank, i form av hyppigere renteøkninger fremover, forventer DnB Nor. Det vil gjøre et innhugg i inntektene til lånelystne nordmenn, tror meglerhuset.

- Høyere gjeldsbelastning gjør at nordmenn har blitt mer sårbare overfor renteøkninger.

I 2013 vil renteutgiftene som andel av den disponible inntekten når man tar hensyn til skatteeffekten øke til 7 prosent, før andelen øker ytterligere.

- Tidligere har vi sett at det har gjort norske forbrukere mer tilbakeholdne, sier Haugland.

Det er en viktig del av forklaringen på at det private forbruket ikke vil gi like store bidrag til veksten i norsk økonomi, i takt med at renten stiger.

I 2013 og 2014 vil BNP-veksten derfor avta til 2,4 prosent, ifølge prognosen.

Publisert: