Ratingbyrå til Obama: Unngå budsjettkrise - eller mist trippel A

Ratingbyrået Fitch truer med å frata USA toppkarakteren på landets betalingsevne. Samtidig dumper Goldman Sachs prognosene for økonomisk vekst neste år.

STUP: Aksjemarkedene falt i dag - alle snakker om «the fiscal cliff». Ratingbyrået Fitch sender en skarp advarsel.
  • Kristin Norli
Publisert:

Ratingbyrået Fitch kommer i dag med en skarp advarsel til USAs gjenvalgte president Barack Obama:

Enten klarer USA å unngå «the fiscal cliff» - eller så må landet forberede seg på å bli fratatt toppkarakteren AAA, som Fitch i øyeblikket har på USAs kredittverdighet.

Advarselen er et sterkt signal til verdens mektigste økonomi om å få orden på sakene.

Skattestup

«The fiscal cliff» - kalt blant annet skattestupet på norsk, er et begrep som brukes om det økonomiske sjokket man frykter USAs økonomi vil bli utsatt for når det 1. januar neste år trer i kraft budsjettinnstramninger og skatteøkninger (for det meste bortfall av skattelettelser) på tilsammen opp imot 600 milliarder dollar.

Effekten av disse tiltakene vil ifølge beregninger fra Kongressens budsjettkomité være at USAs BNP krymper neste år og landet kastes tilbake i økonomisk resesjon.

Likevel har politikerne vedtatt at innstramningene skal gjennomføres fra 1. januar.

Det vil si, hvis man ikke før den tid blir enige om en alternativ langsiktig plan for å få den offentlige pengebruken i USA under kontroll.

LES OGSÅ: Fitch gir USA frist til 2013

Fitch-advarsel

Og det er her Fitch mener Obama og resten av de folkevalgte i USA må kjenne sin besøkelsestid.

Bakteppet er at partiene i Kongressen de siste to årene gang på gang har forsøkt å bli enige om en plan for å redusere USAs enorme budsjettunderskudd og dertil voksende statsgjeld. Gang på gang har de også feilet.

Forrige gang diskusjonen var på det mest opphetede, førte det til at et annet ratingbyrå, Standard & Poor's, fratok USA toppkarakteren trippel A.

Nå truer Fitch med det samme.

LES OGSÅ: Gigant frykter budsjettkrise

Goldman dumper prognose

Ratingbyrået sier i dag at utfordringen som venter den gjenvalgte presidenten i USA, er å få på plass «en troverdig plan for å redusere budsjettunderskuddet, en plan som samtidig ikke velter landets økonomiske vekst og tiltroen til USAs betalingsevne».

Hvis så ikke skjer, ser utsiktene dårlig ut for å beholde AAA.

Som om ikke advarselen fra Fitch er nok, senker også investeringsbanken Goldman Sachs sin prognose for USAs økonomiske vekst for fjerde kvartal i 2012 fra 1,9 prosent til 1,5 prosent.

Andre beregninger fra budsjettkomiteen i Kongressen viser også at bare frykten for at «the fiscal cliff» inntreffer fra årsskiftet, kan være nok til å gi seg utslag i lavere vekst i USAs BNP allerede i år.

MER OM SKATTESTUPET:

Politisk krangel

Bakgrunnen for at the fiscal cliff nå seiler opp som en av de viktigste sakene på den amerikanske, for ikke å si globale politiske agendaen, er dragkampen mellom Republikanerne og Demokratene som har ganske så forskjellige syn på hvordan man skal løse problemene med USAs galopperende statsgjeld.

I fjor sommer kokte det nærmest over da budsjettforhandlingene strandet og USAs statskasse var i ferd med å gå tom.

Republikanerne nektet å stemme for å heve taket på hvor mye lån USA kan ta opp, før de fikk forsikringer om at budjsettunderskuddene i årene fremover skal bli mindre, og ikke større. Demokratene nektet på sin side å godta de forslagene til innstramminger i pengebruken som motparten la frem.

BAKGRUNN FRA 2011: Enige i ellevte time

Aksjefall

Selv om man kom til et forlik, ble USA nedgradert av S&P, og det ble skapt betydelig urolighet i aksjemarkedene. USA kom under massiv kritikk for dette - og det ble vist blant annet til den manglende beslutnings- og samarbeidsviljen som landets politikere viste, selv om de ble advart mot konsekvensene.

Siden har en tverrpolitisk superkomité feilet enda en gang i diskusjoner om å bli enige om langsiktige innsparinger - og løsningen ble å innføre en sikkerhetsmekanisme: de automatiske skatteøkningene og budsjettkuttene som vil barbere jevnt over de fleste utgiftspostene.

Problemet er bare, ifølge blant andre USAs sentralbanksjef Ben Bernanke, at å la de massive kuttene og skatteøkningene inntreffe samtidig, vil sjokke økonomien så voldsomt at veksten rammes.

Bernanke advarte

Da Bernanke i juni la frem sin halvårlige pengepolitiske rapport, brukte han derfor noen avsnitt av sin tale på å advare politikerne.

Underskuddet i det offentlige USAs utgifter er på et ikke bærekraftig nivå, sa Bernanke den gang. Men han advarte rett ut mot å la økonomien skli utfor «the fiscal cliff» ved å la budsjettkuttene og skatteøkningene tre i kraft 1. januar.

- Det beste Kongressen kan gjøre for å hjelpe økonomien akkurat nå, er å gå løs på underskudd-utfordringene på en måte som både tar hensyn til langsiktig bærekraft, og at fremgangen etter resesjonen er svært skjør, sa Bernanke.

Siden har amerikansk politikk vært preget omtrent utelukkende av valgkampen før gårsdagens presidentvalg. Og som en gentleman's agreement hat «the fiscal cliff» vært holdt utenfor av begge partier.

Nå er valget over, og klokken begynte å tikke da investorene i aksjemarkedet i USA våknet i morges. Om 54 dager er tidsfristen ute.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Obama tar fatt i den økonomiske krisen

  2. Obama og Boehner snakket opp børsene

  3. Boehners «Plan B»

  4. Stemningen surner i budsjettsamtalene

  5. Bono advarer om «Fiscal Cliff»:- 60.000 kan miste livet