Sigbjørn Johnsen: Oljefondet kan investere i EUs krisefond

EU trenger ikke gå veien om Finansdepartementet.

KAN INVESTERE: Oljefondet står fritt til å investere i EUs redningsfond sier finansminister Sigbjørn Johnsen til E24.

Krister Sørbø
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:,

- Je har itte fått no'n tælefon.

Slik svarer Sigbjørn Johnsen på spørsmål fra E24 om det har vært noen kontakt mellom EU og Norge med tanke på at staten eller Oljefondet skal bidra i den redningspakken EU nå forsøker å snekre sammen, for å berge Hellas, europeiske banker og i siste instans unionen selv.

Les også: Ingen EU-enighet om milliarder til bankene

Da EU-toppene i helgen møttes var det for å få på plass en redningspakke som kan stabilisere den kritiske økonomiske situasjonen i Europa. Og for å få det til, trenger EU penger - kanskje mer enn de selv evner å stable på bena.

– Både det norske oljefondet og kinesiske penger er interessante i en diskusjon om hvem som har ressurser å tilby i Europas gjeldskrise, sa Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt til Bergens Tidende mandag.

Les også: Reinfeldt: - Det norske oljefondet er interessant

Har investert

Skulle EU komme til at det ønsker at Norge skal spille en rolle i redningsfondet, trenger unionen ikke nødvendigvis gå veien om finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Å investere i EUs krisefond ESEF ligger innenfor det mandatet Statens pensjonsfond utland har i dag. Dette er statsgaranterte papirer, med «triple A rating». Derfor kan fondets ledelse selv vurdere om dette er en investering de ønsker å gjøre, sier Sigbjørn Johnsen til E24.

Han har selv så langt altså ikke fått noen henvendelse fra EU om norsk deltakelse i det dramaet som utspiller seg i Europa.

- Skulle det komme en slik henvendelse, svarer vi selvsagt seriøst på det, sier Johnsen.

Han peker på at Norge tidligere har stilt opp som en økonomisk støttespiller for Island og Latvia, og at Norge også stilte seg åpen for å bidra overfor Irland mens dette landet var i akutt krise.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie i Norges Bank har Oljefondet allerede investert penger i krisefondet.

– Vi har investert i dette fondet, og vi vil vurdere det på nytt ut fra vanlige kriterier som forventet risiko og avkastning, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie i Norges Bank til NTB.

I tillegg til å investere i obligasjoner fra fondet, kunne det også tenkes at Norge deltok direkte som innskyter og garantist i fondet. Det er så langt ikke aktuelt.

Pressesekretær Roberta Alenius ved statsministerens kontor i Sverige sier til E24 at det ikke foregår noen slike diskusjoner nå.

- Det finnes ingens slike forslag. Nå får vi først se hva som skjer på møtet på onsdag, sier Alenius til E24..

Hun sier statsminister Reinfeldt tok opp det norske Oljefondet på spørsmål fra en norsk journalist.

- Det er viktig å sette dette i en kontekst, og Reinfeldt svarte på spørsmål fra en norsk journalist. Det han ga uttrykk for er at alle gode krefter vil bli tatt godt imot, sier Alenius.

Overvektet i Europa

Johnsen er i intervjuet raskt ute med å peke på at Norge allerede spiller en viktig rolle for å løse den grunnleggende problemet i krisen.

- EU må få i stand en langsiktig stabil utvikling, og bygge opp tillit til unionens økonomi, sier Johnsen, og peker på at Norge deltar i dette arbeidet på tre måter; gjennom Oljefondet, IMF og EØS.

- Statens pensjonsfond utland er en tung og langsiktig investor i Europa, både i enkeltselskaper og i statspapirer. Mer enn halvparten av Statens pensjonsfond utland er investert i Europa, og vi er dermed overvektet her, sier Johnsen.

Videre peker han på at Det internasjonale pengefondet, IMF, stiller opp med penger overfor EU.

- Norge er en viktig bidragsyter til IMF, sier Johnsen.

Til sist trekker Johnsen frem EØS-avtalen, hvor Norge gjennom ulike avtaler bidrar med over 2 milliarder kroner per år.

Vil ikke endre Oljefondet strategi

Sigbjørn Johnsen skal sammen med de andre EØS-landene møte sine EU-kolleger i begynnelsen av november.

Dit reiser han med et veldig klart utgangspunkt.

- Vi har ingen planer om å endre fondets strategi, sier Johnsen.

- Uaktuelt

Hos KrF mottas ideen om å bruke norske oljepenger på EUs problemer med en kald skulder.

– Pensjonsfondet er ikke ment å være et høyrisikofond, og det er langt mer naturlig at europeiske banker tar tap enn at Norge skal gamble i et slikt spill. KrF forventer at dette er signaler som blir gitt fra regjeringen til EU-systemet, sier finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen.

Hos Europabevegelsen er derimot tonen en annen.

Leder Paal Frisvold mener for det første at investeringer i krisefondet kan bli meget lønnsomme. Videre vil vedvarende problemer i Europa - Norges viktigste handelspartner kunne skade norsk eksportindustri.

Til slutt mener Frisvold det også er et spørsmål om solidaritet.

Vi kan kanskje ha bruk for det selv en dag - selv om det kan se veldig fjernt ut i dag.

Les mer om gjeldskrisen i Europa:

Flere artikler

  1. KrF ber EU holde fingrene av oljefatet

  2. Siv Jensen: - Gambler med din pensjon

  3. - Oljefondet må gjerne investere i krisefondet

  4. Annonsørinnhold

  5. Derfor investerer du og jeg21 milliarder i Mexico

  6. Oljefondet investerer i giftprodusent