Bygger storsenter i Drammen

Steen & Strøm blar opp over 660 millioner kroner for å doble størrelsen på Gulskogen Senter i Drammen.

Publisert:

Kjøpesenteret vil etter utvidelsen romme 105 butikker fordelt på 45.000 kvadratmeter.

Kjøpesenterselskapet Steen & Strøm skriver i en pressemelding at det nye senteret skal få et moderne uttrykk med gode plan- og designløsninger.

Det nye arealet skal blant annet gi plass til XXL Sport og Villmark, samt Lefdal Elektromarked. I tillegg vil rundt 40 nye andre leietakere få plass i senteret.

Utbyggingen vil skje over en treårsperiode, og det nye senteret vil stå ferdig i 2009.

Flere nyheter fra E24

Steenbra tall

Steen & Strøm sentrene fortsatte trenden i fjerde kvartal med vekst i butikkomsetning og leieinntekter.

Konsernet lever meget godt på høykonjunkturen i Skandinavia. Driftsresultat i fjerde kvartal landet på 462,8 millioner kroner, men dette inkluderer oppjustering av investeringseiendommer med 243,8 millioner kroner.

Resultat før skatt utgjorde 375,9 millioner kroner. Korrigert for verdijusteringer og engangseffekter er resultatet noe bedre enn for tilsvarende periode i fjor

For hele 2006 fikk de et driftsresultat på 1.762 millioner kroner og et resultat før skatt på 1.460 millioner mot 1314 millioner i 2005.

2006 var også et godt år for Steen & Strøm-aksjen. Kursen økte med 63 prosent. Styret foreslår nå at det utbetales et utbytte på 4 kroner pr. aksje.

Nøkkeltall:

Butikkomsetningen på kjøpesentrene økte med 5,1 prosent

Leieinntektene i egeneide kjøpesentre har vokst med på 19,4 prosent

Utleiegraden målt etter areal utgjorde 96,8 prosent ved årskiftet.

Publisert: