Norsk BNP falt etter oppgang måneden før

Svake industritall trakk fastlandsøkonomien ned i august, ifølge SSB.

Gorm Kallestad / NTB scanpix
Publisert:,

Norsk bruttonasjonalprodukt (BNP) falt 0,2 prosent i august, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var ventet at tallene ville korrigere ned. Økonomene ventet i snitt en nedgang på 0,4 prosent (konsensus), ifølge Nordea Markets, som selv spådde 0,3 prosent ned.

– Månedsveksten i august trekkes ned av svake industritall. Nedgangen på månedsbasis må ses i sammenheng med svært høy vekst i juli, skriver SSB.

Industrien gikk ned 1,3 prosent. Annen vareproduksjon falt 0,6 prosent – den omfatter primærnæringene, bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon.

Reviderer ned

«Produksjonen i sommermånedene påvirkes av ferieavvikling, og gjør sesongjusterte tall for disse månedene mer usikre», skriver SSB.

Veksten i juli er revidert ned fra 1,0 prosent i forrige publisering, til 0,8 prosent nå. For andre kvartal er veksten revidert ned fra 0,7 til 0,6 prosent.

Ettersom tallene svinger mye fra måned til måned, fremhever SSB veksten i forrige tremånedersperiode, altså juni-august. Denne var på 0,7 prosent.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener tallene støtter synet om en solid norsk økonomi for øyeblikket.

– Den nåværende solide innenlandske veksten kan isolert støtte videre rentehevinger, men viktige tall fra utlandet tynger utsiktene også for Norge, skriver Aamdal i et notat og legger til at tallene ikke vil endre Norges Banks renteutsikter.

Analytiker Kristoffer Lomholt i Danske Bank peker på sin side på at BNP i fastlandsøkonomien bommer litt på forventningene ettersom revidering ned i andre kvartal og august-tallene betyr at veksten har vært litt svakere enn ventet.

– Veksten i fastlandsøkonomien er fortsatt over trenden og er dermed ingen «game changer» for markedet, skriver Lomholt på Twitter.