Tre faktorer vil løfte norsk økonomi: Spår at veksten mer enn dobles

Nordmenn som får mer å rutte med, bedring av eksporten og at oljen når bunnen vil løfte norsk økonomi etter det svakeste året siden finanskrisen, viser ferske prognoser fra storbanker.

SER LYSNING: Veksten i norsk økonomi vil ta seg betydelig opp i år, tror Nordea og Danske Bank. Her Ivar Aasen-plattformen på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 km vest for Stavanger.
Publisert: Publisert:

Oljenedturen har gitt oss to år med lav vekst i norsk økonomi, der 2016 ble det svakeste året siden finanskrisen i 2009.

Den negative effekten på økonomien av lavere oljepris har kommet som følge av reduksjon i oljeinvesteringene, som var en av de store motorene i økonomien i årene før oljeprisen ble mer enn halvert.

Spår oppsving

Men med et bakteppe bestående av avtagende fall i oljeinvesteringene, fortsatt lave renter, svak kronekurs og høy offentlig pengebruk, ser økonomene i Nordea et moderat oppsving i år, i den siste utgaven av rapporten om de økonomiske utsiktene.

Der anslås det en vekst i fastlandsøkonomien på 1,8 prosent både i 2017 og 2018, som er mer enn en dobling fra veksten på magre 0,8 prosent i fjor.

Det er på linje med hva SSB tror om utviklingen i år.

Rapporten viser til at investeringsplanene til oljeselskapene indikerer fall også i år, men fallet er nesten halvert fra de to siste årene.

– I løpet av året regner vi med at bunnen er nådd, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.

Han påpeker at investeringene i andre næringer er i ferd med å ta seg opp, deriblant i bolig der igangsettingen øker kraftig.

saken fortsetter under

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

En annen bidragsyter er nordmenns kjøp av varer og tjenester. Til tross for at høy inflasjon spiste av kjøpekraften i fjor holdt forbruksveksten seg «brukbart oppe», ifølge Nordea.

De neste årene vil lavere prisvekst, høyere lønnsvekst og flere i arbeid gi forbrukerne mer å rutte med reelt sett, venter Nordea.

– Forbruksveksten vil derfor kunne ta seg noe opp, skriver Bruce.

Nedgangen i fastlandseksporten i 2016 vil bli avløst av vekst, med hjelp fra at oljeinvesteringene internasjonalt når bunnen etter hvert, lyder prognosen.

– Brukbar vekst i privat og offentlig etterspørsel og fastlandseksporten samt avtagende fall i oljeinvesteringene betyr at veksten tar seg bra opp i år, skriver sjefanalytikeren.

Les også

SSB tror lønnstagerne får mer å rutte med

Med bildet som tegnes av tiltagende vekst, samtidig som arbeidsledigheten faller litt og det fortsatt er solid boligprisvekst, tror Nordea rentekutt fra Norges Bank er lite sannsynlig.

– Arbeidsledigheten ser ut til å ha toppet ut tidlig i 2016, skriver Bruce

Men storbanken tror heller ikke det blir renteoppgang så lenge rentene i eurolandene blir liggende på dagens lave nivå.

Tre faktorer gir løft

I Danske Bank Markets ser ekspertene for seg en lignende utvikling. I den rykende ferske rapporten med tittelen «Ut av resesjonen» anslås en vekst i fastlandsøkonomien på 1,8 prosent i år.

Årsaken er tredelt, ifølge sjeføkonom Frank Jullum.

Les også

Renterådet: Ser slutten på boligpris-boomen

● Fallet i oljeinvesteringene blir betydelig lavere

● Lavere inflasjon bedrer kjøpekraften og gir økt privat forbruk

● Eksporten vil utvikle seg bedre enn i fjor

Samtidig som motvinden fra oljenedturen er i ferd med å avta, akselererer veksten utenfor olje, ifølge sjeføkonomen.

– Oljenedturen er mindre, det blir sterkere vekst i det private forbruket og så ser du en mindre negativ effekt i den eksportrettede delen av oljeindustrien også, sier Jullum til E24.

Som Nordea tror Danske Bank at rentebunnen er nådd. Første renteøkning ser storbanken langt ut i 2018.

Les også

– Boligprisene begynner å bite

Les også

Bankstrateg tror Gjedrem kan senke inflasjonsmålet

Les også

SSB: Tre faktorer vil løfte norsk økonomi

Publisert:

Her kan du lese mer om