Næringsminister med skatteløfte til aksjeprogram: – Flere kan bli medeiere i egen bedrift

Dersom Høyre vinner valget til høsten vil partiet redusere skatten på ansattes kjøp av aksjer i bedriften de jobber i, varsler næringsminister Monica Mæland (H).

LØFTE: Næringsminister Monica Mæland (H) flankert av prosjektleder i Veidekke Bjørn Einar Smith og konsernsjef i Veidekke Arne Giske (t.h.). Nå kommer Mæland med valgløfte om å øke størrelsen på skattelette ved aksjeprogram i eget selskap.
Publisert:

– Vi skal redusere skatten slik at flere kan bli medeiere i egen bedrift. Vi tror det bidrar til verdiskapning, sier Mæland til E24.

Dersom du er ansatt i et selskap som har et aksjeprogram, regnes aksjer du kjøper med rabatt som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid. Men hvis aksjeprogrammet er en generell ordning for de ansatte i selskapet, er en del av fordelen skattefri.

I fjor var den skattefrie fordelen begrenset til 1500 kroner. Regjeringen økte den til 3000 kroner med virkning fra i år. Derfor kan ansatte i dag kjøpe aksjer i egen bedrift med 20 prosent underpris, maksimalt 3000 kroner per år.

Mæland sier til E24 at Høyre vil øke størrelsen på den skattefrie fordelen ytterligere.

– Hvor mye vil Høyre øke den skattefrie fordelen til?

– Det må bli et budsjettspørsmål, svarer Mæland.

Det betyr at avhengig av resultatet i stortingsvalget 11. september, vil partiet øke den skattefrie fordelen i neste stortingsperiode.

– Koster litt på statsbudsjettet

Mæland og Høyre mener at ansattes medeierskap i bedriften de jobber i er viktig for næringslivet.

– Det skaper et økt engasjement og styrker lojaliteten og viljen til innsats. Det koster litt på statsbudsjettet, men det bidrar til økt verdiskapning, sier Mæland.

Næringsminister Monica Mæland besøkte mandag Veidekke for å høre om selskapets erfaringer med ansattes medeierskap.

Veidekke har tilbudt aksjeprogram til ansatte siden 1973. I dag er rundt 51 prosent av de 7500 ansatte aksjeeiere og samlet eier de ansatte over 15 prosent av aksjene, tilsvarende en verdi på rundt to milliarder kroner.

Konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, mener at det er lønnsomt for både de ansatte og selskapet de jobber i at de blir medeiere.

– Aksjeprogrammet for de ansatte er limet i vår virksomhet. Det sikrer sammenfall mellom den enkeltes og konsernets interesser, sier Giske til E24.

Han peker samtidig på at Veidekke har en desentralisert organisasjon, og at det derfor er ekstra viktig at de ansatte er medeiere i bedriften.

– Vi gir stort ansvar til ansatte som jobber langt unna. Ansatte som er aksjonærer i selskapet er forpliktet å levere et godt resultat, sier Giske.

– Gjør noe med holdningene

Prosjektleder i Veidekke, Bjørn Einar Smith, bekrefter at det gjør noe med holdningene når man som ansatt eier litt av selskapet.

– Når man eier litt av selskapet man jobber i, ser man ikke bare til sine egne prosjekter. Det blir viktig at også andre i selskapet lykkes, sier Smith til E24.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) sitter i finanskomiteen, som vil behandle Høyres forslag om økt skattefri fordel, hvis det kommer til Stortinget.

– Dette er et perfekt eksempel på kapitalisme nedenfra. De ansatte får en andel av verdiskapningen i egen bedrift, sier Nordby Lunde til E24.

Samtidig peker hun på at ledelsen er nødt til å ta hensyn til sine eiere. Og når de ansatte er eiere, så får de ansatte et ekstra maktmiddel.

Publisert: