SSB: Ledigheten uendret på 4,3 prosent i juni

Arbeidsledigheten var på 4,3 prosent i juni, det samme som måneden før, viser SSBs arbeidskraftsundersøkelse (aku).

I ARBEID: Bildet viser en byggeplass i Nydalen i Oslo.
Publisert:

Justert for sesongvariasjoner var 118.000 personer arbeidsledige i juni.

Det utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken, det samme som måneden før og lavere enn april-tallene som viste en ledighet på 4,5 prosent.

Konsensus var at ledigheten skulle holde seg uendret.

– Disse tallene var akkurat som ventet. De spretter litt opp og ned, men de viser egentlig samme trend som Nav-tallene, nemlig at ledigheten er på vei nedover, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til E24.

Aku-tallene er tremåneders glidende gjennomsnitt for perioden mai til juli. Mot den forrige tremånedersperioden har ledigheten falt med 0,2 prosentpoeng, eller 5.000 personer.

Endringen er innenfor feilmarginen.

Viser sysselsettingsfall

Både arbeidsstyrken og andelen sysselsatte faller i juni. Arbeidsstyrken er målt til 69,7 prosent av befolkningen, ned fra 70 prosent måneden før.

Sysselsettingen faller til 66,8 prosent av befolkningen, ned fra 66,9 prosent fra måneden før.

TVILER PÅ AKU-TALL: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

– Vi har kontrollsjekket sysselsettingstallene i aku mot nasjonalregnskapet, og det ser ut til at de klart undervurderer oppgangen i sysselsettingen. Så de tallene setter vi lite lit til, sier Jullum.

Det gjør heller ikke Handelsbanken, som i sin morgenrapport skriver at den brede sysselsettingskomponenten i BNP har utviklet seg sterkere i samme periode.

– Ikke sprekt, men sterkere enn aku. Men tar vi aku-tallene for seg, viser de at både sysselsettingen og arbeidsstyrken utvikler seg like svakt, og dermed holdes ledigheten i ro, skriver de.

– Blir sikkert brukt i valgkampen

Jullum sier at dersom aku-tallene på sysselsetting hadde stemt, ville det måtte vært en sterk produktivitetsvekst i Norge.

Les også

Sjekk din region: Slik har ledigheten utviklet seg under Erna

–Og det er det ingen ting som tyder på. Dessuten peker alle andre tall i motsatt retning, både nasjonalregnskapet, signalene fra regionalt nettverk, Manpower-undersøkelsen og så videre, påpeker han.

– Så dette tallet kan forbigås i stillhet, selv om det sikkert vil bli brukt som et våpen i valgkampen.

Jullum tror også fallet i arbeidsstyrken er for stort.

– Det stemmer dårlig med den konjunktursituasjonen vi har. Men det er nok et strukturelt fall der fordi større deler av befolkningen blir pensjonister og flere unge står lenger i utdanning, sier han.

To statistikker

Aku-ledigheten er en av to mye brukte statistikker for måling av utviklingen i og nivået på arbeidsledigheten i Norge.

Denne viser en høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos etaten.

Les også

Slik har ledigheten utviklet seg under Erna

Les også

Nordmenns fremtidstro tilbake på nivået før oljeprisfallet

Les også

Bedre jobbtall enn ventet i USA

Publisert: