Økonomene om sentralbanksjefens årstale 2016

Dette mener økonomene sentralbanksjef Øystein Olsen bør vie tid til i årstalen.

RENTESIGNALER? Her er sentralbanksjef Øystein Olsen på en av sine mange presentasjoner om Norges Banks rentebeslutning. Seniorøkonom Knut Anton Mork har ingen tro på at Olsen vil avsløre noe om pengepolitikken videre under sin årstale torsdag kveld.
Publisert:

En langvarig tradisjon ble født da sentralbanksjef Nicolai Rygg holdt årstale for første gang i 1922. Den gang var temaet en vanskelig situasjon for norsk økonomi.

Rygg ba om effektivisering for å få økonomien på fote.

Sentralbanksjef Øystein Olsen behøver dermed ikke å finne opp kruttet på nytt når han torsdag kveld skal fortelle hva som er viktigst i norsk økonomi akkurat nå.

For siden sommeren 2014 har oljeprisen falt fra over 100 dollar per fat til rundt 30 dollar per fat. Det har slått ned i norsk økonomi som en saktevirkende gift:

Først bare små tegn til at ikke alt var på stell, før oljebremsen nå i vinter har kommet med full styrke. Ekstremhopp i arbeidsledigheten på vestlandet, kutt på kutt i jobber i oljeindustrien, og stadige nedskrivninger i milliardklassen for oljetilknyttede selskaper på børsen.

Les også: Over 30.000 oljejobber er borte

Venter ingen rentesignaler

Det viktigste redskapet Norges Bank har for å kunne stimulere til vekst i økonomien, styringsrenten, har siden september ligget på 0,75 prosent.

De fleste økonomer venter minst ett rentekutt i løpet av 2016. Men hvor mye vil Olsen egentlig avsløre om veien videre torsdag kveld?

Null og niks, tipper seniorøkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken.

– De siste årene har det ikke vært noen signaler om pengepolitikken å hente fra årstalen, sier seniorøkonomen til E24.

Seniorøkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken.

Han har fra informasjonsavdelingen i Norges Bank fått opplyst at årstalen riktignok åpner for å komme med rentesignaler – men at de foretrekker å spare sånt til pengepolitiske rapporter.

Mork ønsker seg et klart signal fra Olsen om at Norges Bank vil gjøre alt den kan for å stimulere aktiviteten i norsk økonomi.

– Om norsk økonomi ikke er i resesjon, er det på randen av resesjon. Man trenger all den stimulansen som sentralbanken kan gi, sier seniorøkonomen, og fortsetter:

– Olsen bør gi indikasjoner om hva de vil gjøre videre, den dagen renten ligger på null.

– Du oppfatter at det er åpent nå?

– Sentralbanksjefen har blitt stilt det spørsmålet flere ganger, og man har fått til svar at det ikke er en aktuell problemstilling, sier Mork.

Les også

Spår nærmere 100 opplag ved utgangen av året

– Kommet lenger i oppbremsingen

Mens Olsen trolig vil holde rentekortene tett til brystet, er økonomene E24 har snakket med samstemte i troen på at sentralbanksjefen vil bruke mye taletid til å trekke de store linjene i norsk økonomi og Norges Banks 200-årige historie.

– Et utgangspunkt må være den nye spesielle situasjonen norsk økonomi står i. Norsk økonomi er kommet lenger i oppbremsingen, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swerdbank til E24.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå tirsdag viste at 2015 brakte med seg den laveste økonomiske veksten i Fastlands-Norge siden finanskriseåret 2009.

Med den lave økonomiske veksten er Norge veldig nære å gå inn en resesjon. Gjennom hele andre halvdel av 2015 var veksten i fastlandsøkonomien tilnærmet null.

Det internasjonale pengefondet IMF advarte allerede før nyttår om at den globale veksten kom til å bli skuffende i 2016. Enkelte analytikere har begynt å lure på om historien fra finanskrisen i 2008 er på vei til å gjenta seg. Økonomisk usikkerhet i Kina, svakere vekst i amerikansk økonomi, lav oljepris og land som ikke er i stand til å betjene gjeld, nevnes som potensielle faktorer som kan bygge opp til

«en perfekt storm».

Les også

Slik har norsk økonomi utviklet seg under Øystein Olsen

Sjeføkonom i SEB Erica Blomgren.

– Feil å bruke årstalen til politikk

– Det er vel trolig at han vil nevne noe omkring omstruktureringen i norsk økonomi. Utover det, kanskje han sier noe om hva som skjer globalt. Det er veldig mye ekspansiv pengepolitikk rundt omkring. Kanskje diskuterer han lærdommer fra hendelser i pengepolitikken globalt, sier sjeføkonom i SEB, Erica Blomgren, til E24.

– Han vil forklare hvordan politikken virker, og at Norges Bank er klare med virkemidler. Han vil ikke signalisere at det går mot rentekutt. Det hadde vært helt feil å bruke årstalen til politikk og kommunikasjon, sier Andreassen.

Han tror også den store nedgangen i kronekursen vil vies taletid, sammen med en vurdering av årsaker og virkninger for økonomien fremover.

– Det går litt på hvordan Norges Bank har politikk og virkemidler for å hjelpe økonomien gjennom endringsfasen vi nå er inne i.

Les også

De hjelper sentralbanksjef Øystein Olsen med å skrive årstale: Møt menneskene bak «årets viktigste tale»

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets.

Ber Olsen svare om «ekstrem» realrente

Mens Norges Banks styringsrente fortsatt er positiv, bidrar inflasjonen til at realrentene er klart negative

Ekstremt negative, ifølge Syed i Sparebanken 1 Markets – som i likhet med Mork mener situasjonen er så spesiell at den fortjener noen utbroderinger fra Olsen i kveld:

– Tiårs realrente er nå lavest i hele vesten; Vi er ikke langt unna minus to prosent. Det er veldig spesielt. En så lav realrente samsvarer med en økonomi som virkelig er i resesjon, en nedgangskonjunktur mye sterkere enn den vi ser nå.

– Lar Norges Bank realrenten være så lav fordi de tror vi er på vei mot en kraftig resesjon? Eller mener de resesjonen i norsk økonomi allerede er så begredelig, at det snart kommer en flodbølge fra oljenæringen over på andre næringen? Det er noe jeg skulle ønske at Olsen gir noen resonnementer rundt, sier Syed.

Les også

Årstale i kveld: Derfor trosser politikerne sentralbanksjefens råd

Vil høre Olsen snakke om pengepolitikk-konflikter

Andreassen mener Olsen bør legge vekt på at det er fleksibilitet i økonomien og politikken til å håndtere nedgang i oljeinvesteringene.

– Han vil da berolige med at situasjonen så å si er under kontroll; At dette ikke er en situasjon som er uhåndterlig for myndighetene, sier Andreassen.

– Jeg ville tatt opp gjeld og gjeldsvekst i talen som de store risikofaktorene for norsk økonomi og andre økonomier, legger han til.

– Jeg synes det er riktig at årstalen fokuserer på langsiktige utmaninger, strategier og tanker rundt pengepolitikk og norsk økonomi. Det hadde vært interessant å høre Olsen snakke litt rundt konfliktene i pengepolitikken med tanke på mål for kjerneinflasjon og ekspansiv pengepolitikk, sier Blomgren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om