Dette må til for at det blir rentekutt i desember

I dag holdt Norges Bank renten i ro. Når kommer kuttet - og hva vil utløse det?

DET STORE RENTESPØRSMÅLET: Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank kan komme til å kutte styringsrenten ytterligere i desember.
  • John Thomas Aarø
Publisert: Publisert:

– Slik det ser ut nå, er det så godt som uaktuelt med rentekutt i desember, sier sjeføkonom i Arctic Securities, Erlend Lødemel, til E24.

Norges Bank valgte ikke overraskende å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent torsdag.

«Ingen» så på forhånd for seg at sentralbanksjef Øystein Olsen ville melde om rentekutt.

Da var det heller knyttet større spenning til om sentralbanken ville signalisere økt sjanse for rentekutt i desember.

De som trodde det, ble nok skuffet:

– Det har kommet noe informasjon på oppsiden og det har kommet noe på nedsiden i forhold til rentesettingen. Samlet sett er bildet nokså balansert, sa sentralbanksjef Øystein Olsen under dagens pressekonferansen, men understreket at, om noe, så har utviklingen vært noe svakere enn ventet.

Sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities.

Åpent desember-kutt?

I markedet var det før torsdagens rentebeslutning en betydelig forventning om at den allerede rekordlave renten skulle bli enda lavere i desember, om lag 50 prosent.

Forventningene i markedet falt litt som følge av dagens pressemelding, og kronekursen gikk noe sterkere.

Seks av 12 prognosemakere venter rentekutt fra Norges Bank i desember, ifølge estimater innhentet av Reuters.

Les også

Kraftig kronestyrkelse etter rentebeslutning

– Mange ventet nok sitt klarere signaler om at noe kunne komme i desember, men det er fortsatt stor sannsynlighet i markedet for rentekutt, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Men før desember-møtet vil det komme mange indikasjoner på utviklingen i norsk økonomi.

– Så langt er bildet om lag som sentralbanken ventet i september. Vi må få ganske skuffende tall fremover for at det skal bli aktuelt med et rentekutt, sier Lødemel.

Det er Bruce enig i:

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

– Skal vi ha et rentekutt i desember, må vi få data som øker frykten i Norges Bank om at oljesvakheten sprer seg mer enn ventet. Det skal komme signaler om at dette blir en dypere krise, sier han.

Hverken Lødemel eller Bruce venter rentekutt i desember.

Økonomene E24 har vært i kontakt med, trekker blant annet frem:

* Arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten i Norge er på vei opp. Det viser både rapporten fra SSB og Nav, som månedlig legger frem individuelle oversikter. Mens SSBs utvalgsundersøkelse viser en ledighet på 4,6 prosent, er Navs oversikt over registrerte ledige på 2,9 prosent. Navs ledighetsrate er ujustert, og antallet ledige personer foretrekkes gjerne som mål. Antallet helt ledige steg med 2.100 personer fra september til oktober i år.

– Dersom den registrerte ledigheten hos Nav følger etter AKU-tallene til SSB, vil det øke sannsynligheten for et kutt i desember.

Les også

Slik reagerer økonomene på rentebeslutningen

* Privat konsum

Den store frykten er at oljebremsen vil gjøre nordmenn mer usikker på fremtiden og derfor sette mer penger på sparekontoen. Norske forbrukere sto for over halvparten av verdiskapningen på fastlandet i norsk økonomi i fjor, og her detaljhandelen viktig. Detaljhandelen falt med 0,5 prosent i årets tredje kvartal.

– Detaljhandelstallene blir viktig. Her har trenden vært svak. Det er forbrukerne som til syvende og sist står for etterspørselen i norsk økonomi, sier Bruce.

– Vi skal være litt forsiktig med å legge for stor vekt på to måneder med fall, sier Lødemel, og peker på at tallene er kjent for å svinge.

– At vi ikke fikk den ventede «rebounden» i september, kan være en indikasjon på at husholdningene bruker mindre penger. På den annen side fører den svake kronekursen til at flere nordmenn nok vil handle mer i Norge og mindre i utlandet, i tillegg til at flere utlendinger trolig vil handle mer i Norge. Vi tror dette vil trekke konsumveksten marginalt opp i tiden som kommer, sier Lødemel.

Les også

Norges Bank rører ikke renten

* BNP-tall for tredje kvartal

Verdiskapningen, målt ved bruttonasjonalprodukt (BNP) på fastlandet, vokste bare 0,2 prosent fra første til annet kvartal i år.

Når Hovedstyret i Norges Bank samles i desember, har det også fått den foreløpige fasiten for fastlandets verdiskapningen i tredje kvartal.

I tallene kommer også mer detaljer om blant annet forbruket.

* Utviklingen i næringslivet

Bedriftene i Norges Banks undersøkelse Regionalt nettverk rapporterte i september om full stopp fremover. I industrien er det blytungt. Det som vippe pilen over på rentekutt er om temperaturmåleren nå viser at oljesmitten sprer seg lenger ut i økonomien enn Norges Bank har ventet.

Les også

Spekulantene med massiv kroneflukt

– Viktigst blir regionalt nettverk. Dersom bedriftene som leverer til forbrukerne rapporterer om svakere tider, er det et tegn på at spredningseffekten er større enn ventet. Det forrige nettverket rapporterte om brukbar utvikling i andre deler av næringslivet enn det som er oljerelatert. Får vi klarere signaler om spredning, kan vi fort få et kutt, sier Bruce.

Lødemel minner om at nettverket tradisjonelt har vært noen hakk mer pessimistisk enn det som har vært BNP-fasit.

– Regionalt nettverk blir viktig. Det er en viktig indikator, men det tegner et for svakt bilde av norsk økonomi enn det som er reelt; det er et litt for lite innslag av offentlig sektor i nettverket, sier han.

Les også

Spår minusrente i Norge i 2017

Les også

SSB: Slik hadde det gått i norsk økonomi med svak internasjonal vekst

Les også

– Svakeste krone på 40 år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. – Det Norges Bank absolutt ikke skulle gjøre

  2. – Blir helt avgjørende

  3. Sjeføkonom: – Spent på om Norges Bank vil si at rentebunnen er nådd

  4. Full rentesplid etter Norges Bank-rapport: – Jo, vi er spente

  5. Tror på enda lavere rente til jul