Nyboligsalget i fritt fall: – Nå går vi fra ille til verre

Redusert kjøpekraft og usikkerhet rundt fremtiden gjør at folk setter bremsen på i kjøp av nye boliger. Salget av nye boliger raste med 39 prosent i november sammenlignet med samme måned i fjor.

Dronebilder av boligbygging av Sinsen i Oslo og området rundt.
Publisert:

Kostnadsøkninger og rentehevinger slår hardt ned over nyboligsalget. Samtidig som sentralbanksjef Ida Wolden Bache formidlet nok en renteheving, kom det nye dystre tall både fra og for boligprodusentene.

– Det har vært fallende salg siden juli 2021, og tallene i november viser at vi nå går fra ille til verre, sier Lars Jacob Hiim administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

November var en skrekkmåned for boligprodusentene, men nyboligsalget de siste tre månedene har også stupt 27 prosent sammenlignet med fjorårets september, oktober og november.

Les også

Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng

KRITISK: Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim, er kritisk til Norges Banks ferske renteheving.

Og nybolig-bremsen er nå også synlig i det kanskje ellers sterke leilighetsmarkedet i byområdene.

– Hele landet opplever nå kraftig nedgang i nyboligsalget, sier Hiim.

– Vil føre til permitteringer og oppsigelser

Men igangsettingen, altså byggingen av nye boliger er imidlertid fortsatt i full sving. I november ble det igangsatt like mye nyboligbygging som i november i fjor, men ser man på de tre siste månedene samlet er det en økning i igangsettingen på 14 prosent sammenlignet med fjoråret.

Årsaken til oppsvinget i igangsettingen i høst er at det ble solgt nye boliger i stor stil mellom midten av coronaåret 2020 og frem til midten av 2021, en periode med svært lave renter.

– Det gjør at man bygger på ordrereserver man har hatt liggende en stund, sier Hiim.

Men nå vil det snart begynne å svi for boligprodusentene, ifølge deres egen forening.

– Ordrereserven reduseres raskt. Noen melder at de har prosjekter til tidlig neste år, andre frem til sommeren. Men denne nedgangen i nyboligsalget vil føre til permitteringer og oppsigelser. Tallene for salg og igangsetting viser at 2023 vil bli et krevende år, sier Hiim.

Les også

Boligprisene i Norge falt 2,2 prosent i november

Hiim sier at det blant produsentene som bygger nye hytter allerede er gjennomført permitteringer og oppsigelser. Hittil i år er det nemlig solgt 57 prosent færre fritidsboliger enn under samme periode i fjor.

Kan bli 17.000 færre årsverk

Men hvor mange kan komme til å bli permittert eller oppsagt blant boligprodusentene?

Ifølge Hiim kan regnestykket foregå på følgende vis:’

Det er solgt 5.000 færre nye boliger så langt i år, sammenlignet med i fjor. Foreningen regner at det gjennom hele verdikjeden per bolig dreier seg om 3,4 årsverk.

– Grovt regnet er det snakk om 17.000 færre årsverk neste år som følge av denne reduserte aktiviteten, sier Hiim.

Kritisk til ny renteheving

Han mener fallet i salget er bekymringsfullt, fordi færre nye boliger ikke bare fører til færre arbeidsplasser, men bidrar til å legge større press på et allerede presset boligmarked flere steder i landet.

– Derfor mener vi at Norges Bank kunne ha ventet med en ny renteheving nå og sett an hva tilstrammingene de allerede har gjort for situasjonen, sier Hiim.

Publisert: