Norges Bank venter boliglånsrente på 4,8 prosent

Norges Bank venter at boligprisene vil falle med 2,9 prosent i år, et mindre fall enn banken ventet i desember. Samtidig må folk forberede seg på boliglånsrenter på nesten fem prosent til neste år.

Dette bildet er fra Bergen, sett fra Fløyen.
Publisert:

Norges Bank legger frem de ferske anslagene for boligprisene i en fersk pengepolitisk rapport.

Torsdag hevet Norges Bank som ventet renten med 0,25 prosentpoeng, den niende hevingen siden høsten 2021. Styringsrenten på tre prosent er den høyeste siden 2008.

Norges Bank venter nå at boligprisene vil falle med 2,9 prosent i 2023. Da banken sist la frem anslag i desember ventet den et fall på 4,3 prosent i år.

«Boligprisene har vært høyere enn anslått. Den sterke utviklingen i arbeidsmarkedet har trolig bidratt til å opprettholde etterspørselen i boligmarkedet», skriver Norges Bank i rapporten.

«I tillegg ble det fra årsskiftet innført lettelser i krav til betjeningsevne i utlånsforskriften som kan ha hatt en større effekt på boligprisene enn vi la til grunn», skriver banken.

Norges Bank har justert ned anslagene for boligprisene de neste årene siden forrige rapport i desember.

«Det skyldes i hovedsak at vi nå anslår en høyere boliglånsrente», skriver Norges Bank.

Slik det ligger an nå venter sentralbanken at boligprisene vil ligge flatt i 2024, før de øker med 4,1 prosent i 2025. I 2026 anslår banken en boligprisvekst på 5,4 prosent.

Les også

Norges Bank hever renten

Venter 4,8 prosent boliglånsrente

Norges Bank legger også frem prognoser for utviklingen i den renten folk faktisk betaler på sine boliglån fremover.

«Prognosen for styringsrenten innebærer at boliglånsrenten stiger til 4,8 prosent tidlig neste år», skriver banken.

For tre måneder siden ventet Norges Bank at boliglånsrentene ville stige til rundt 4,3 prosent i løpet av 2023.

Ved utgangen av januar var gjennomsnittlig utlånsrente på utestående boliglån på 4,1 prosent.

Bankenes renter har ikke økt helt i takt med styringsrenten. Ifølge Norges Bank har rundt 85 prosent av økningen i styringsrenten siden september 2021 så langt slått gjennom til husholdningenes boliglånsrente.

Les på E24+

Hallgeir Kvadsheim: Her er rådene bankene ikke gir deg

Dyrere å ha lån

Når renten øker, fører det naturlig nok til høyere utgifter for dem som har lån.

«Økte utlånsrenter medfører at husholdningene i gjennomsnitt må bruke en større andel av inntekten på renteutgifter fremover. Anslagene innebærer at husholdningenes rentebelastning øker fra nær syv prosent i fjerde kvartal i fjor til nær ni prosent i løpet av inneværende år», skriver Norges Bank.

De som har penger i banken får imidlertid ikke like mye glede av rentehevingene den siste tiden. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten til husholdningene var 1,6 prosent ved utgangen av januar, ifølge sentralbanken.

«Lavere gjennomslag til innskuddsrenten enn til boliglånsrenten har gjort det mulig for bankene å øke den underliggende lønnsomheten», skriver Norges Bank.

Se video:

Rentehoppet: Dette burde du gjøre om du har boliglån - VGTV

– Opp mot fem prosent

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea fulgte rentebeslutningen direkte sammen med E24s reporter Ragnhild Vartdal.

– Spenningen gikk på to ting: Hvor bekymret var de for kronekursen, lønnsvekst og prisvekst og sånne ting, og det ser ut som om de er litt bekymret for det og at det er derfor rentene går opp. Det andre er hvor bekymret er de for bankuroen, og det ser det ut som de er ganske lite bekymret for, forklarer Olsen.

Han sier det nå ser ut til at boliglånsrentene vil ligge høyt i et par år.

– Sånn som prognosene ligger nå så ser det ut til at vi må regne med en ganske høy rente en god stund. I prognosene til Norges bank så ligger styringsrenten på 3,5 også ved utgangen av 2024.

– Prognosen innebærer en boliglånsrente som krabber seg opp mot fem prosent og ligger der ut de neste to årene.

Også Olsen merker seg at Norges Bank ikke virker urolige for det som har skjedd med de kriseutsatte bankene i USA og Sveits.

– De er veldig lite bekymret for bankuroen, og har vel den samme tolkningen som oss at dette er noen banker i USA særlig, som har gjort dårlig håndverk og vært dårlige banker. Håndtert risiko veldig dårlig. Banken i Sveits også var en bank som har gått dårlig i over et tiår, forklarer han.

Les også

Anslagene fra desember: Venter 4,3 prosent fall i boligprisene i 2023

Publisert: