LO reagerer på Virke-utspill: – Veldig spesielt

Virke mener mer av årets lønnsoppgjør bør legges over på lokale forhandlinger. Det er et «totalt brudd» med det Virke har signalisert i lang tid, mener LO-sjefen.

OVERRASKET: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier hun skriver Virke-sjef Bernt G. Apelands utspill på kvoten for å være uerfaren. Apeland tiltrådte i år.
Publisert: Publisert:

– Det er veldig spesielt. Frontfagsmodellen er ikke noe man kan forholde seg til kun når det passer arbeidsgiversiden, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Forrige helg uttrykte Virke-sjef Bernt G. Apeland bekymring for at lønnsoppgjøret kan bli bedre enn det enkelte bransjer tåler. Han mener det ikke nødvendigvis er bærekraftig å følge frontfaget alle steder.

– Man er nødt til å legge mye over på lokale forhandlinger, sa Apeland til E24.

Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatt industri er først ut med å forhandle om lønn, og at deres oppgjør legger føring for lønnsveksten i andre bransjer.

Les på E24+

Guide til lønnsoppgjøret 2023

– Et totalt brudd

Et utgangspunkt om at enkelte bransjer skal få mindre enn frontfaget i sentrale forhandlinger, av hensyn til bedriftenes økonomi, er LO-lederen ikke med på.

– Enten er vi enig om at frontfagsmodellen gjelder, eller så er vi det ikke. Og jeg vil jo virkelig spørre Virke om det er sånn at de ikke står bak frontfagsmodellen, sier Hessen Følsvik.

IKKE VALGFRITT: Man kan ikke velge å følge frontfagsmodellen ut ifra når det passer arbeidsgiver, sier LO-Peggy.

– Dette er et totalt brudd med det Virke har signalisert over lang, lang tid, og det de har skrevet under på tidligere.

– Bekymrer det deg?

– Nå er Virke-direktøren ny for året, så jeg skriver det litt på det at han kanskje må gjennom noen tarifforhandlinger. Så skal jo vi forhandle med Virke også, det kommer etter NHO-oppgjøret, og jeg er trygg på at vi skal klare å lande et godt resultat med Virke som er i tråd med frontfaget. Det er i alle fall våre ambisjoner.

Les på E24+

Utleie i egen bolig: Gråsonene du kan utnytte

Ønsker økt kjøpekraft

De ferskeste anslagene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) tilsier en prisvekst på 4,9 prosent i år. Etter reallønnsnedgang for gjennomsnittsnordmannen i fjor, har LOs største forbund, Fagforbundet, krevd økt kjøpekraft til alle.

LO-sjefen svarer bekreftende på at hun tror det er rom for det også for ansatte i handels- og tjenestenæringen, som Virke organiserer.

– Ja, jeg forventer at Virke, som er det neste tariffområdet, følger den samme oppskriften som vi har i NHO. Og målet vårt er kjøpekraftsforbedring. Da vil det gjelde også i Virke.

– Tror du det var et strategisk utspill?

– Det tør jeg ikke å si, så det må du nesten spørre Virke om. Men det var et veldig rart utspill sånn rett i forkant av et oppgjør.

Les på E24+

Marita skiftet karriere til et av Norges mest ettertraktede yrker: – Aldri for sent å snu

Også NHO peker på lokale forhandlinger

E24 har spurt hvordan NHO ser på Virke-sjefens utspill om «å legge mye over på lokale forhandlinger» og at frontfaget «kan bli for romslig i enkelte av våre bransjer».

I en e-post skriver Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, at frontfagsmodellen skal ligge til grunn for lønnsdannelsen i Norge.

Nina Melsom under et pressemøte om fjorårets lønnsoppgjør.

Hun poengterer at den har tjent oss vel og at den har sikret «god lønnsutvikling for brede grupper».

Samtidig:

«For å styrke konkurranseevnen og sikre folk jobber å gå til, mener vi at det er bedriftens lønnsevne som må ligge til grunn. Mellomoppgjøret blir krevende fordi det er store forskjeller i den økonomiske situasjonen for bedriftene. Det taler mot høye sentrale tillegg. For å ta hensyn til at det er ulikheter mellom bransjer og bedrifter, bør lønnsveksten heller gis gjennom lokale forhandlinger.»

Les på E24+

Tjente 50.000 på dropshipping: Dette er fordelene og ulempene

Publisert: