Arbeidsledigheten holder seg lav

Ledigheten ble liggende på 1,6 prosent i september.

Publisert:

46.000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av september, viser ferske tall fra Nav.

Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken, det samme som i august.

– Arbeidsledigheten holder seg på et lavt nivå i september, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

– Vi ser nå noen tegn på at arbeidsmarkedet begynner å kjøle seg ned. De siste månedene har det blitt færre ledige stillinger, samtidig som det har blitt noe flere nye arbeidssøkere, Holte videre.

Det var totalt 76.900 helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV ved utgangen av denne måneden. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet arbeidssøkende noe ned eller holdt seg stabil for alle yrkesgrupper fra august til september.

Antallet permitterte holder seg også stabilt, og utgjør 0,1 prosent av arbeidsstyrken.

– De høye strømprisene vi har sett de siste månedene har så langt ikke resultert i noen økning i antallet permitterte, sier Holte i meldingen.

Publisert:
Gå til e24.no