Senker styringsrenten

Mario Draghi senker den europeiske styringsrenten.

KUTTER: Sentralbanksjef Mario Draghi tar grep en vanskelig tid for eurosonen.
Publisert:

Sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken (ESB) varsler torsdag at styringsrenten kuttes med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. Innskuddsrenten blir stående på null.

Dette var som ventet: I en undersøkelse gjennomført av Bloomberg svarte 44 av 70 økonomer at de ventet et kutt. Som et umiddelbart resultat styrker euroen seg noe mot dollaren.

Det er imidlertid usikkert hvor store konsekvenser rentekuttet vil få. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen påpekte overfor E24 tidligere denne uken at markedsrenten i lengre tid har ligget under reporenten, og at dette gjør at effekten av rentekuttet blir mindre.

– Gjennomslaget av denne rentenedsettelsen vil bli mindre enn normalt, siden renten bankene bruker når de låner penger seg imellom, allerede er lavere enn styringsrenten. Dessverre, for nå kunne vi trengt en vitamininnsprøytning. Rentesenkningen betyr at noen banker får billigere lån fra sentralbanken, og at de da kan øke inntjeningen og egenkapitalen. Det er bra for bankene, som blir mer solide, sier Andreassen til NTB torsdag.

Venter stabilisering

Rentekuttet kommer i en vanskelig tid for den europeiske økonomien. På en pressekonferanse sier Draghi at avgjørelsen kommer som et resultat av lavt prispress over tid.

- Det svake sentimentet har fortsatt gjennom våren, sier Draghi.

Han forteller at ESB følger situasjonen tett, og at stimuleringspolitkken vil fortsette så lenge det er påkrevd. Det forventes stabilisering i økonomien i andre halvår.

- Forventningene til inflasjonen er godt forankret, sier Draghi.

Samtidig fortsetter sentralbanken sin refinansieringspolitikk. ESB har bidratt til dempe markedsuroen ved å bidra med lett tilgjengelig kreditt gjennom de såkalte LTRO- og MRO-tiltakene, og viderefører dette i hvert fall fram til 2014.

Rekordlav inflasjon

Torsdag viser de såkalte innkjøpssjefsindeksene (PMI) fra Tyskland, Frankrike, Italia, Spania og eurosonen som helhet at industrisektorene i området fortsatt sliter. PMI-tallet for eurosonen falt til 46,7 sist måned, mot 46,8 i mars, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tall over 50 angir vekst, mens tall under 50 viser det motsatte.

Tidligere denne uken la Eurostat fram nedslående arbeidsledighetstall for eurosonen. Ledigheten var på hele 12,1 prosent av arbeidsstokken i mars - den høyeste målingen siden registreringene tok til i 1995.

Les også: Tror Draghi må kutte renten denne uken

Samtidig viste tallene at inflasjonen i den monetære unionen falt til det laveste nivået på tre år, 1,2 prosent i april.

Enkelte av landene i eurosonen ønsker heller ikke at renten skal bli for lav. Den tyske kansleren Angela Merkel sa i forrige uke at Tyskland isolert ønsker økt rentenivå for å støtte opp under økt spareaktivitet.

Publisert: