Venter fortsatt fallende etterspørsel fra oljeindustrien

Effekten av «oljebremsen» er ventet å tilta i norsk økonomi.

Scanpix
  • Anders Park Framstad
  • Karl Wig
Publisert:

Dette viser den siste utgaven av Norges Banks undersøkelse Regionalt nettverk.

Her fremgår det at det samlede produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene, og dermed bekreftes det ikke så oppløftende bildet fra forrige rapportering.

Den foregående utgaven av Regionalt nettverk viste nær nullvekst i norsk økonomi. Forrige undersøkelse viste også en forventning om nullvekst for årets første seks måneder.

BEKYMRET: Sjefsøkonom Øystein Dørum fryktet enda mer dystre svar i undersøkelsen Regionalt nettverk.

Thomas Winje Øijord NTB scanpix

– Dette er bedre enn vi hadde fryktet, sier sjeføkonom sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets til E24.

– Vi hadde ventet en nedgang i tallene. Dette er ikke bra, men det ble i alle fall ikke verre, sier Dørum, og viser til den flate utviklingen fra den forrige undersøkelsen.

Les også

Slik tynger oljenedturen årets lønnsoppgjør

Oljebrems

Ifølge rapporten er det fortsatt blant dem som leverer tjenester til husholdningene og i den tradisjonelle eksportindustrien at veksten er høyest. Oljeleverandørene melder om det kraftigste produksjonsfallet.

«Kontaktene venter om lag uendret produksjonsnivå også de neste seks månedene. Bedriftene ser for seg fortsatt fallende etterspørsel fra oljeindustrien, men venter at etterspørselen fra offentlig sektor vil øke videre.»

Fra eksportindustrien meldes det om moderat vekst i produksjonen, hjulpet av blant annet en svakere norsk krone. Det ventes imidlertid litt lavere vekst det neste halvåret, blant annet grunnet kapasitetsbegrensninger og lakselus i fiskeindustrien.

«Oljeleverandørene melder om betydelig nedgang i produksjonen, om lag som i de foregående rundene. Utbyggingen av Johan Sverdrup og økt konkurranseevne vil bidra til å dempe fallet det neste halvåret.»

Lite smitte

Oljesmellen ser fortsatt ikke ut til å ramme resten av landet så kraftig som mange har spådd. På Østlandet har den samlede aktiviteten økt «svakt» de siste månedene, ifølge undersøkelsen.

– Du skal lete med lys og lykter for å finne tegn til at oljebremsen sprer seg, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

– Jeg merker meg at indeksen for Østlandet fortsatt øker. Bildet er omtrent det samme i Sør-Vestlandet. I innlandet er det litt svakere, men fortsatt bra. Det er altså ingen betydelig svekkelse uten de oljetunge fylkene.

– Oljebremsen smitter ikke?

– Nei, med unntak av tjenesteyting for næringslivet, har faktisk alle andre næringer utenom oljen hatt en liten økning. Det er ingenting i disse tallene som tyder på at Norge får nullrente, sier Jullum.

– Mer enn oljevirksomhet

Av de oljetunge norske regionene rapporterer bedriftene i region Nordvest om nullvekst i aktivitetsnivået, hvilket er noe bedre enn ved forrige rapportering og noe bedre enn forventet. I region Sør har det vært en marginal økning i aktiviteten, mens det fra region Sørvest meldes om et moderat fall.

– Norge består av mer enn oljevirksomhet, og det er mange andre næringer som holder aktiviteten oppe – selv om det ikke kan kalles bra. Og selv om det ikke fremkommer av undersøkelsen direkte, vil jeg tro at mange får drahjelp av den svake kronen og økt offentlig oljepengebruk, sier Dørum.

Han sier han er litt overrasket over at investeringslysten er gjennomgående positiv, blant annet i industrien.

– Jeg tviler på at det kommer fra oljenæringen, så her er det nok andre bedrifter som hjelpes av den svake kronen.

Mot rentekutt

Regionalt nettverk regnes som en viktig temperaturmåler foran sentralbankens rentemøte neste uke. Her er det flere som venter et kutt i dagens styringsrente på 0,75 prosent.

Nordea Markets skriver i en kommentar til dagens rapport at nullvekst i vurderingen av den nåværende situasjonen er noe svakere enn Norges Bank hadde sett for seg, og at et rentekutt i mars fortsatt kan være på programmet.

Bakteppet for både dagens rapport er drøyt halvannet år med lave oljepriser og påfølgende investeringskutt hos oljeselskapene, hvilket har gitt utslag i en rekke undernæringer i Norge.

Den norske kronen svekker seg på bred basis etter at undersøkelsen ble lagt frem. Én euro har blitt 3-4 øre dyrere målt i norske kroner fra nivået i dag morges.

Dine Penger +: Nedturen fortsetter - pengegrepene du bør ta

Les også

Nå er oljeprisen på sitt årsbeste for 2016

Les også

Femti tusen varslet om oppsigelse – dobbelt så mange på ett
år

Les også

– Vi er blitt vesentlig fattigere enn vi var

Publisert:

Flere artikler

  1. Oljeleverandører ser mørkere på fremtiden

  2. Regionalt nettverk: Kan gi svar på spredningene av oljebremsen

  3. Venter boligbrems og oljevekst

  4. – Vi ventet ikke en såpass oppbremsing som vi ser her

  5. Oljeserviceselskap: Kan ikke utelukke nye kutt