UD varslet de hemmelige tjenestene om Bergen Engines-salget. Nekter å gi ut mer detaljer før redegjørelsen i Stortinget.

Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter at de har bistått Justis- og beredskapsdepartementet i saken.

Publisert: Publisert:

Utenriksdepartementet har tidligere sagt at de videresendte Rolls-Royce sitt varsel om Bergen Engines-salget til «berørte departement, herunder Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet».

Allerede Aftenposten-abonnent? E24 er inkludert