Økokrim-sjefen inhabil i etterforskning av DNB-transaksjoner

Økokrim-sjef Pål Lønseth erklærer seg inhabil i etterforskningen av transaksjoner gjort gjennom DNB av det islandske fiskerikonsernet Samherji.

Økokrim-sjef Pål Lønseth har erklært seg inhabil i etterforskningen av transaksjoner gjort gjennom DNB av det islandske fiskerikonsernet Samherji.
  • NTB
Publisert:

Statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye opplyser at habilitetsspørsmålet er vurdert på bakgrunn av et advokatoppdrag som stammer fra tiden før Lønseth begynte som sjef i Økokrim.

Økokrim startet i november i fjor arbeidet med å finne ut av om det har skjedd noe straffbart i forbindelse med transaksjoner gjennom DNB gjort av det islandske fiskerikonsernet Samherji, skriver NRK. Det islandske konsernet anklages for hvitvasking og korrupsjon i Namibia.

Siden 2013 ledet Lønseth granskningsenheten til advokatfirmaet PwC og har vært inne i flere store granskningssaker. Det er ikke opplyst hva som konkret utløser inhabilitet i denne aktuelle saken.

Varslet i juni

Allerede kort tid etter at Lønseth ble utnevnt til Økokrim-sjef i midten av juni, gjorde han det klart at han kunne være inhabil i minst to sakskomplekser. Et av dem var Samherji/DNB-saken.

– Så langt har jeg vurdert det med tanke på to konkrete etterforskningssaker. De to sakene var jeg kjent med før jeg tiltrådte og har allerede signalisert at for de to sakene, så ville jeg være inhabil. Det har jeg allerede besluttet, og det vil Riksadvokaten få beskjed om, sa han til NRK i slutten av juni.

Samherji, som er Islands største fiskerikonsern, skal ha brukt DNB til å overføre inntekter fra fiske i Afrika, ifølge dokumenter fra WikiLeaks. Selskapet fisker blant annet hestemakrell utenfor Namibia, og deler av inntektene skal ha blitt brukt til å bestikke namibiske tjenestemenn for å sikre seg kvoter, ifølge islandske medier.

Ifølge den islandske avisen Stundin skal 70 millioner dollar ha blitt sluset gjennom DNB via et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia.

Saken blir flyttet

Økokrim vil overfor NTB ikke kommentere saken, men henviser til Riksadvokaten.

Riksadvokaten opplyser at Økokrim-sjefens egen habilitetsvurdering blir lagt til grunn.

– Vi har fått opplyst at vurderingen av habilitetsspørsmålet er begrunnet i et advokatoppdrag forut for tiltredelsen i Økokrim, sier statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye i en pressemelding.

Riksadvokaten har besluttet at etterforskningen og påtaleansvaret flyttes over til et statsadvokatembete i et annet politidistrikt. Det samme gjelder de andre sakene hvor Lønseth har vurdert seg inhabil.

Lønseth har tidligere erklært seg inhabil i etterforskningen av en tidligere UDI-jurist for mulig korrupsjon. I denne saken gjennomførte PwC en granskning på vegne av UDI, som førte til at saken ble anmeldt til Økokrim, ifølge Dagens Næringsliv.

Publisert: