Norges Bank melder om utfordringer i pengemarkedet

Sentralbanken vil umiddelbart ta grep, og tilbyr nå ekstra lån til bankene. Uten krisegrepet kunne boligrenten til folk flest økt.

 • Martin Hagh Høgseth
 • John Thomas Aarø
 • Ine Brunborg
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Norges Bank opplyser at det de siste ukene har vært skjevfordeling i markedet der bankene låner penger seg imellom, det såkalte interbankmarkedet.

– Det har oppstått betydelig usikkerhet om tilgangen på kroner som følge av dette, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Kunne ført til høyere boliglånsrenter

Norges Bank har kuttet sin styringsrente til null, men i det siste har likevel en nøkkelrente i markedet steget. Risikoen er at denne renteoppgangen kunne forplantet seg videre i systemet, og i ytterste konsekvens gitt dyrere lån for deg og meg.

– Hvis dette hadde fortsatt over mange dager så hadde Nibor steget også, som er det bankene legger til grunn for boliglånsrentene, sier Nordea-økonom Dane Cekov til E24.

Nibor er renten som viser hva bankene tar betalt av hverandre for å låne penger. Denne renten er med på å bestemme hva renten på boliglån blir, og går gjerne under navnet pengemarkedsrenten.

– Derfor tar de dette grepet – for å forhindre en økning i pengemarkedsrenten og dermed i ytterste konsekvens boliglånsrentene, sier Cekov.

Viktig marked

Sentralbanken vil fremover vurdere tiltak som styrker incentivene til omfordelingen mellom bankene. Den understreker også at et velfungerende interbankmarked er grunnlaget for implementeringen av pengepolitikken.

– Jeg skjønner ikke helt denne pressemeldingen fra Norges Bank. Jeg klarer ikke helt å se hvilke markedsimplikasjoner dette har hatt, sier kronestrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

– Norges Bank ønsker at likviditeten spres mellom bankene slik at de kan låne av hverandre. Det ser ut som det ikke har skjedd i den utstrekning som de ønsker, sier han.

Les også

Ser kun for seg to rentehopp og lave boliglånsrenter ut 2023

Østnor understreker at dette handler om likviditeten i banksystemet, og det påvirker ikke kronekursen.

– Det kan ha påvirket pengemarkedsrenten ved at den blir noe høyere enn den ellers ville ha vært.

Men han legger til:

– Når jeg ser på utviklingen i pengemarkedsrenten, kan jeg ikke se at dette har vært tilfelle.

Les på E24+

Øystein Olsen rekker kanskje aldri å heve renten

Les på E24+

Seks måneder etter Norge stengte ned: Slik rammes norsk økonomi

Tar grep

For å bedre situasjonen har sentralbanken besluttet å gjennomføre tiltak allerede fredag.

– For å sikre bankene tilgang på kroner til en rente nær styringsrenten, vil Norges Bank tilby F-lån med full tildeling til fast rente med løpetid én dag, skriver sentralbanken.

Slike F-lån fungerer ved at Norges Bank auksjonerer ut lån med fast rente til banker i bytte mot en form for sikkerhet.

På den måten får bankene tilgang til lån uten å måtte skaffe det fra andre banker i et svært presset marked.

Sentralbanken vil tilby slike lån så lenge situasjonen i interbankmarkedet tilsier at det er nødvendig. Det første tilbudet av slike F-lån blir gjort allerede fredag ettermiddag.

F-lånene som nå tilbys vil komme i tillegg til allerede annonserte markedsoperasjoner, og markedsoperasjoner som følge av prognosene for strukturell likviditet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Bank
 2. Norsk krone

Flere artikler

 1. Norges Bank fikk ingen bud i F-lånsauksjon

 2. Ubrukte krisepenger i Norges Bank kan løfte «Norges viktigste rente»

 3. Bankfrykt gir børssmell og rentehopp

 4. Boliglånsrentene faller til ny bunnrekord

 5. Flere banker kutter boliglånsrenten