Rekordmange ledige stillinger i februar

Det er nå færre helt ledige enn før pandemien, ifølge Nav. Andelen sysselsatte er samtidig på høyeste nivå på nesten ti år.

Særlig innen helse og omsorg er det gode muligheter for jobb om dagen. I februar var det 2,6 stillinger per arbeidsledige i sektoren.
Publisert:

– Til tross for dystre tider, med krig i Ukraina, ser vi en sterk utvikling på arbeidsmarkedet i Norge, skriver Nav i årets første arbeidsmarkedsprognose.

De påpeker at de ferskeste sysselsettingstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 69 prosent av befolkningen er i arbeid, opp 2,4 prosentpoeng fra februar i fjor.

Andelen sysselsatte har ikke vært høyere siden høsten 2012.

– Dette må sies å være en ganske annen utvikling enn det vi så for oss da pandemien traff oss våren 2020, står det i rapporten.

Den er ført i pennen av rådgivertrioen Kristian Myklathun, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil.

Raskt ledighetsfall i februar

Da E24 intervjuet Nav-sjef Hans Christian Holte i forbindelse med tilsvarende rapport for tredje kvartal i fjor, ble arbeidsdirektøren sitert på at «krisen er over på arbeidsmarkedet».

Dette var i november, bare et par uker før omikronvarianten førte til en ny runde med strenge coronatiltak.

Men selv om flere bedrifter igjen måtte permittere ansatte, førte utbruddet kun til en kortvarig negativ effekt på arbeidsmarkedet, skriver Nav. I februar gikk arbeidsledigheten på ny raskt ned.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av februar var det registrert 119.400 personer som arbeidssøkere. Det er 13.500 flere enn i februar 2020.

Les også

Corona sendte sykefraværet til himmels: høyeste siden 2009

Laveste arbeidsledighet siden før finanskrisen

Samtidig er antallet helt ledige nå lavere enn før pandemien. Og ved utgangen av mars løper permitteringsperioden ut for de som har vært permittert lenge.

– Etterspørselen etter arbeidskraft er nå svært høy og ledigheten lav. De neste månedene venter vi derfor ytterligere fall i en allerede lav arbeidsledighet, skriver Nav-rådgiverne.

Utover høsten og mot 2023 venter Nav at ledigheten tar seg noe opp igjen, fordi antallet personer som melder seg til arbeidsstyrken sannsynligvis vil øke raskere enn sysselsettingen.

Men med anslag om 1,9 og 2,0 prosent helt ledige som andel av arbeidsstyrken i henholdsvis 2022 og 2023, er det uansett snakk om svært lave tall.

– Vi må tilbake til 2008, før finanskrisen, for å finne lavere nivå på den registrerte arbeidsledigheten enn det vi venter de nærmeste to årene.

I 2020 og 2021 var tallene henholdsvis 5,0 og 3,1 prosent.

Nav-sjef Hans Christian Holte er med i E24-poddens ferskeste episode. Hør den her, eller der du hører podkast.

Rekordmange ledige stillinger

Nav-sjef Hans Christian Holte har i mange måneder nå snakket om et sterkt arbeidsmarked.

I 2021 ble det registrert 545.000 ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Dette var mer enn 120.000 flere enn de to foregående årene.

– Den høye etterspørselen holder seg også inn i 2022. Justert for normale sesongvariasjoner har vi aldri registrert flere ledige stillinger per virkedag enn i februar i år, står det i Nav-rapporten.

Etterspørselen er størst innen helse, pleie og omsorg.

Sektoren står for mer enn en fjerdedel av de ledige stillingene så langt i år. Arbeidskraften i denne sektoren er ikke på samme nivå.

Med 2,6 ledige stillinger per arbeidsledig er helse, pleie og omsorg den bransjen med størst misforhold mellom antallet ledige stillinger og tilgjengelig arbeidskraft.

Les også

Kommentar fra Torbjørn Røe Isaksen: Mer penger, flere problemer

Publisert: