Inflasjonen faller mer enn ventet, hindrer ikke renteheving

Høye strømpriser fortsetter å prege inflasjonen, mens priser på mat og klær demper oppgangen. Økonomer er likevel fortsatt sikre på renteheving i mars.

Prisveksten dempet seg i januar, blant annet trukket ned av billigere klær.
Publisert:

Den totale konsumprisindeksen (KPI) var i januar i år 3,2 prosent høyere enn i samme måned i fjor, ifølge ferske tall fra SSB. Måneden før steg inflasjonen til 5,3 prosent, det høyeste på 13 år, trukket opp av de rekordhøye strømprisene.

– De høye strømprisene fortsetter å prege 12-månedersendringen, mens prisutviklingen på matvarer og klær dempet oppgangen, skriver SSB.

På forhånd var det ventet at den totale inflasjonen (prisveksten) skulle dempe seg til 4,2 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg. Økonomene begrunnet dette med en eksepsjonell strømprisøkning på samme tid i fjor, mens den har dempet seg i år.

– Vi ser at kompensasjonsordningen og midlertidige reduksjonen i elavgiften er med på å dempe oppgangen, sier rådgiver Gunnar Larsson i SSB.

Strømprisene steg med 19,7 prosent fra januar 2021 til januar 2022. Uten støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i elavgiften ville elektrisitet inkludert nettleie vist en prisoppgang på nesten 70 prosent.

– I tillegg til nedgangen i strømprisene registrerte vi høy tilbudsaktivitet for gruppene klær og skotøy samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler i januar. Også prisene på flybilletter viste en kraftig nedgang, sier Larsson.

Fortsatt sikker på renteheving

Kjerneinflasjonen, som holder avgifter og energiprisene utenom, var ventet å dempe seg til 1,7 prosent fra 1,8 prosent måneden før, men faller helt til 1,3 prosent.

Det er kjerneinflasjonen Norges Bank normalt ser mest på når renten settes, blant annet fordi strømprisene svinger så mye. Renten ble hevet til 0,5 prosent i desember, samtidig som det ble varslet ny heving i mars.

– Rentesettingen styres i stor grad av hva som skjer med kjerneinflasjonen, og den er litt høyere enn det Norges Bank anslo. Det bygger opp under en forventning om renteheving i mars, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Vi er helt sikker på at de setter opp renten i mars, tilføyer han.

Olsen peker på at det ser ut som om de siste restriksjonene nå lettes og at omikron ble mindre alvorlig for norsk økonomi enn fryktet.

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB tror bunnen er nådd for kjerneinflasjonen.

Tydelig oppsiderisiko for renten

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB tror også deler av nedgangen i januar er en korreksjon etter den kraftige oppgangen i desember. Hun tror imidlertid at kjerneinflasjonen har nådd bunnen og vil stige utover i året.

Når det gjelder Norges Bank og rentehevinger sier hun at de lå «way off» etter overraskelsen i desember, og hadde en prognose på 1,0 prosent. Dermed ligger det an til revidering av inflasjonsprognosene fremover.

– Sannsynligvis vil fastlandsøkonomien ta seg opp raskere fra denne midlertidige «pandemidippen» enn hva man hadde lagt til grunn med tanke på restriksjonene. Vi er jo tilbake til normalen allerede i midten av februar, sier hun.

– Så selv om inflasjonen faller tilbake, endrer ikke det bildet av at vi får en renteheving i mars, og at risikoene i rentebanen er tydelig på oppsiden.

Målet er en kjerneinflasjon på rundt 2 prosent over tid. Inflasjon over målet tilsier isolert sett at renten bør settes opp, mens lavere inflasjon peker i motsatt retning.

Kronen svekket seg et par øre rett etter dagens tall, men kommer deretter tilbake slik at en euro koster rundt 10,07 kroner.

Inflasjonen er også et svært viktig utgangspunkt for lønnsforhandlingene, for å vite hvor mye lønnsvekst som er nødvendig for å beholde eller øke kjøpekraften. Snart kommer Teknisk beregningsutvalg med anslag for inflasjonen i 2022.

Her finner du konsumprisindeksen hos SSB
Les på E24+

Stor gjennomgang: Spar tusenlapper på Syden-reisen

Publisert:
Gå til e24.no