Svenskene holder igjen på strømmen: – Vi er bekymret

Norske myndigheter etterlyser svar fra Sverige på hvorfor de begrenser kapasiteten på frakt av strøm til Norge. – Uklart for oss, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

NVE-myndigheten RME er bekymret over at Svenska Kraftnät begrenser kapasiten på strømeksporten til Norge. Nå har RME sendt brev til svenske energimyndigheter for å kreve svar.
Publisert:

Svenska Kraftnät har varslet at det vil bli begrensninger i strømutvekslingen med Norge og flere andre land fremover. Selskapet tilsvarer norske Statnett, og driver det svenske sentralnettet.

Situasjonen kan vedvare helt frem til 2030, og skal skyldes utfordringer med begrenset kapasitet internt i det svenske strømnettet. Begrensningene kan føre til at norske priser i perioder blir høyere enn de ellers ville ha vært.

Dette kan forklares slik: I perioder hvor strømprisen er lavere i Sverige, skal strømmen i utgangspunktet flyte til Norge. Når Sverige da begrenser strømflyten over grensen, vil det ifølge NVE kunne gi dyrere strøm i Norge enn det som ville vært tilfelle hvis importen fra Sverige var høyere.

Akkurat nå (mandag) er strømprisen høyere i Sverige enn i Norge, men dette varierer over tid.

Etterlyser svar

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ikke fornøyd med begrunnelsene de har fått fra svenskene for disse begrensningene, og er bekymret. Derfor har NVE-myndigheten RME nå sendt brev til den svenske Energimarknadsinspektionen for å kreve svar.

«Vi venter en høyere grad av åpenhet om årsakene til kapasitetsreduksjonen og mulige handlinger for å løse problemene», skriver RME i brevet.

– Vi er bekymret fordi disse forbindelsene er viktige for vår forsyningssikkerhet, sier NVE-direktør Kjetil Lund til E24.

– Ofte er det nettoimport til Norge på disse forbindelsene. Begrensninger kan da bidra til at prisene i Norge blir høyere enn de hadde behøvd å være. Vi har derfor uttrykt uro over disse begrensningene, og det samme har danske og finske reguleringsmyndigheter gjort, sier han.

Strømprisene i Sør-Norge har vært skyhøye gjennom høsten, og folk betalte i snitt 1,47 kroner kilowattimen i tredje kvartal, ifølge SSB. Enda høyere priser i mange av nabolandene gjør at Norge har fortsatt å være nettoeksportør av strøm, selv om vannmagasinene i deler av landet er mer slunkne enn vanlig.

Dette er de ulike prisområdene i Norden. Sverige venter årevis med begrenset kapasitet for strømeksport fra SE3 til NO1.
Les også

Utbygging av kraftlinjer går tregt: Frykter strømmangel i Stockholm

Frykter enda høyere priser

Sverige begrenser overføringen av strøm på forbindelsene mellom det svenske prisområdet SE3 og det norske prisområdet NO1 (Østlandet). Kapasiteten her er på rundt 2.000 megawatt, men i perioder har den vært nede i rundt en tidel av kapasiteten, bare noen hundre megawatt, påpeker Lund.

Til sammenligning er kapasiteten på Norges nye kabler til Storbritannia og Tyskland på 1.400 megawatt hver. Norge kan dermed gå glipp av mye kraft hvis svenskene forsetter å strupe sine strømforbindelser.

– De siste månedene har vi importert mer enn vi har eksportert på disse forbindelsene. Begrensningene som er satt har gjort at vi har kunnet importere mindre enn vi ellers kunne ha gjort, sier Lund.

– Dette er forbindelser som er viktige for vår forsyningssikkerhet. Vi står foran en vinter med høye priser, og disse linjene er viktige for å unngå enda høyere priser, sier han.

I august, september og oktober har snittprisen på strøm i det svenske prisområdet SE3 vært lavere enn i det norske prisområdet NO1, ifølge strømbørsen Nord Pool.

NVE-direktør Kjetil Lund.

Fører til betydelige kostnader

Norge har vært netto eksportør av strøm i høst, men fra Sverige har Norge vært en nettoimportør av strøm i både oktober og så langt i november, ifølge tall fra Statnett. Hvis kraftflyten mellom landene reduseres over tid, vil det ifølge RME kunne ha store kostnader.

«Reduksjonen i tilgjengelig kapasitet mellom SE3 og NO1 begrenser muligheten for import til Norge fra Sverige betydelig. Gitt dagens situasjon i kraftmarkedet er verdien av tilgjengelig overføringskapasitet høy, og derfor leder nåværende og fremtidig kapasitetsreduksjon til betydelige sosioøkonomiske kostnader», skriver RME i sitt brev.

RME ber svenskene om svar på hvilke tiltak som kan fikse problemene med kapasiteten, også inkludert tiltak som kan koste penger.

Den svenske Energimarknadsinspektionen har tidligere påpekt overfor Svenska Kraftnät at begrensningene bryter med minstekravene for overføringskapasitet, og har bedt selskapet om ytterligere informasjon.

Les også

Sverige vil bygge kraftnett raskere: Mener Norge bør gjøre det samme

– Veldig viktig

Administrerende direktør Knut Kroepelien i kraftbransjens organisasjon Energi Norge håper på svar.

– Sett fra næringens ståsted er det veldig viktig at myndighetene nå tar tak i dette. Dette kom brått på, og begrensningene har et større omfang enn det vi hadde ventet. Det er særlig i situasjoner som dette med stram kraftbalanse at mellomlandsforbindelsene må utnyttes i tråd med regelverket, sier Kroepelien til E24.

– Markedet er avhengig av tillit, og derfor er det viktig med åpenhet, sånn at vi kan være trygge på at dette er ikke-diskriminerende tiltak. Vi ønsker at svenskene gjør de tiltakene de kan for å løse dette og unngå å begrense flyten på forbindelsene, sier han.

– Vi har fått en annen kraftflyt etter at Norge har fått nye kabler. Henger svenskene etter i nettutbyggingen her?

– Vi har sammen med vår svenske søsterorganisasjon hatt et inntrykk av at svenskene har et etterslep i utbyggingen av nettet internt, sier Kroepelien.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Finske og danske bekymringer

Finske og danske myndigheter har sendt lignende brev til den svenske energimyndigheten med spørsmål om hvorfor Sverige fortsetter med å begrense strømhandelen med nabolandene.

Den finske energimyndigheten påpeker at det knapt har vært mulig å sende strøm fra Finland til Sverige, til tross for at det er etterspørsel i Sør-Sverige. Den danske energimyndigheten påpeker at det har vært problemer med begrensninger på Sveriges utenlandsforbindelser i ti år.

NVE ber Sverige om mer åpenhet, og om å snu hver sten for å forbedre situasjonen i kraftutvekslingen.

– Det kan godt hende at det er gode grunner for dette, som vedlikehold. Svenskene har også bygget mye nett mellom nord og sør som vi i Norge har hatt glede av. Men det er uklart for oss hvorfor kapasiteten er holdt så mye tilbake. Derfor har vi sendt brev og uttrykt vår bekymring, sier Lund.

Dette er den tilgjengelige handelskapasiteten fra det svenske prisområdet SE3 til det norske prisområdet NO1. Figuren er hentet fra NVE-myndigheten RMEs brev til den svenske Energimarknadsinspektionen.
Publisert: