Boligprisene

Fall i prisene på Obos-boliger

Boligbyggelaget begrunner nedgangen med lavere aktivitet i bruktmarkedet. - Vi må tilbake til før 2016 for å finne like få registrerte salg i juli som i år.

Lavere aktivitet i bruktmarkedet har resultert i prisnedgang for Obos-boligene. Bildet er ment som illustrasjon, og er ikke Obos-boliger.
  • Adeel Tariq
  • Pernille Klund Dalgaard
Publisert:

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo falt med 0,1 prosent fra juni til juli. På landsbasis falt prisene med 0,7 prosent, melder boligbyggelaget mandag.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

– Utflatingen i prisene for OBOS-boliger i Oslo fortsatte i juli. Prisene stod også tilnærmet stille i juni etter en kraftig prisoppgang i mai. Dette var omtrent som ventet, men litt svakere enn prisutviklingen tidligere år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i juli var 79 971 kroner i Oslo-området og 68 727 kroner på landsbasis.

Til tross for den svake nedgangen i Oslo, viser statistikken at Obos-prisene har steget med 10,3 i inneværende år, mens de tolv siste månedene er oppgangen på 5,2 prosent.

I juni var det en mindre nedgang i prisene på Obos-boliger i Oslo på 0,2 prosent. I landet for øvrig var prisene uendret. Mens det måneden før, i mai var oppgang på 2 prosent i Oslo og 2,6 prosent i landet totalt.

Onsdag legger Eiendom Norge boligprisstatistikken for juli.

Fortsatt få boliger til salgs

Sjeføkonomen i OBOS påpeker at det fortsatt er få boliger til salgs i markedet.

– Det lave antallet omsetninger er trolig en konsekvens av høye priser og at det fortsatt er få boliger til salgs. Samtidig blir boligene som ligger ute solgt raskt. Dette tyder på at tilbudet er for lavt, sier Monsvold.

Det er kun ferdigstilt i underkant av 1200 nye boliger i Oslo i første halvdel av 2022.

Situasjonen bekreftes av administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, som tror på «selgers marked» også i august.

– Hadde vi blitt spurt i midten av juli, ville vi trodd på prisoppgang. Vi opplever at kjøpersiden er stor, noe som veier opp for økte renter, sier Skjølberg.

Høy prisvekst i første halvår

Det har vært høy prisvekst i boligmarkedet i første halvår av 2022. Direktør i Privatmegleren mener juli er en typisk måned med mindre aktivitet i boligmarkedet.

– Juli er alltid en måned med lav omsetning. Det er vanlig at prisene dupper litt ned, uten at vi legger for mye vekt på det, sa Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren til E24 i helgen.

OBOS kommenterer også i sin rapport for juli at tallene må tolkes med varsomhet fordi måneden har færre registrerte salg enn ellers i året.

Boligpriser vil dempes fremover

Stigende inflasjon og renteoppgang kan gi ringvirkninger på boligprisene. Monsvold tror at redusert kjøpekraft som følge av makroøkonomiske forhold vil redusere boligprisene fremover.

– Høy sysselsetting, økt lønnsvekst og befolkningsøkning vil trekke i motsatt retning. Lavt nyboligtilbud, særlig i hovedstaden, vil også bidra til at en eventuell prisnedgang sannsynligvis blir liten. Vi venter at prisene kan øke litt i august og falle noe utover høsten i tråd med vanlig sesongmønster. Neste år tror vi på en relativt flat prisutvikling, sier sjeføkonomen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Boligprisene

Flere artikler

  1. Meglertopper: Legger ikke mye vekt på juli-dupp

  2. Obos-prisene i Oslo falt med 0,2 prosent i juni

  3. Eksperter om boligprisene: – Fortsatt stramt boligmarked

  4. Boligprisene falt med 1,6 prosent i juli, viser meglerbransjens fasit

  5. Overrasket over boligmarkedet: – Det er unormalt