Ferske anslag: Spår fest for norsk industri

Årets konjunkturrapport fra Norsk Industri er større enn noen gang. Og ifølge den kan industrien få seg et kraftig løft i år.

Foto: Marit Hommedal NTB scanpix
Publisert:,

Norsk Industri spår kraftig vekst i år, men med flere forbehold: Brexit-løsning, handelskrigen kan ikke tilta og kronen kan ikke styrkes for mye.

Det viser Norsk Industris ferske konjunkturrapport for 2019.

Arbeidsgiverganisasjonen har fått tilbakemeldinger fra de 200 største medlemsbedriftene i landet. Av disse melder over 40 prosent om solid vekst gjennom 2018 og videre for året vi er inne i.

Basert på dette spår organisasjonen at industrien jevnt over vil ha 6 til 8 prosent vekst i år.

Dermed ligger det også an til å bli flere jobber i industrien. Anslaget for veksten i industrisysselsettingen er på 2 prosent.

Veksten blir bredt basert og minst like høy i eksportnæringen, spår organisasjonen.

I 2018 var industriinvesteringene på 43 milliarder kroner – høyeste siden finanskrisen. Prosess- og næringsmiddelindustrien fører an, med særlig Hydros aluminiumsinvestering på Husnes for 1,4 milliarder.

Og investeringene skal videre opp: For 2019 ventes investeringsveksten å være på over 20 prosent.

Comeback i olje

Norsk Industri har viet ekstra analyse på blant annet «comeback» i olje- og gassindustrien, handelskrig og brexit.

For oljeindustrien ventes investeringene å øke, og Norsk Industri tror oljeindustrien får et comeback i år etter flere tøffe år med nedskalering:

«Hjemmemarkedet har holdt seg oppe takket være Johan Sverdrup. Nå våkner også det internasjonale markedet igjen. Leverandørindustrien innstiller seg på flere mindre utbygginger og dels vridning over mot nærliggende markeder».

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har også sagt at pengebruken på norsk sokkel skal opp i 2019. Organisasjonen har anslått at investeringene stiger til 184,5 milliarder kroner i år.

Handelskrig og brexit

Sjefene for noen av Norges største selskaper opplever økt usikkerhet på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina, etter et betydelig børsfall og oljeprisfall gjennom høsten. Det skrev E24 tidligere i januar i forbindelse med NHOs årskonferanse.

Norsk Industri frykter at handelskrigen vil utvikle seg til en militær opptrapping mellom stormaktene.

«Ettersom handelstiltakene delvis tømmes ut eller slår for sterkt tilbake på egen økonomi, vil videre opptrapping i verste fall kunne komme militært. Vi ser nå økt militær spenning mellom stormaktene. Dette kan i seg selv virke dempende på verdenshandelen de nærmeste årene», heter det i rapporten.

Når det gjelder brexit skriver Norsk Industri at vi ikke kan utelukke toll på industrivarer dersom det blir en avtaleløs brexit. Kjemikalier og bildeler kan bli rammet.

Regjeringen har imidlertid forhandlet frem avtaler med Storbritannia som skal gi en sømløs overgang for handel og bevegelser mellom landene. Det også dersom britene bryter ut av EU uten en avtale 29. mars.

Les også

Kampen mot korrupsjon går dårligere: Norge faller på listen

Les også

The Economist: Norge verdens mest demokratiske land

Les også

Malaysia: Norsk palmeoljeforbud kan hindre Efta-avtale

Her kan du lese mer om