Staten sa nei til uavhengig DNB-gransking

Kontrollkomiteen på Stortinget ber næringsministeren redegjøre for hvorfor Staten under DNBs generalforsamling sa nei til en uavhengig gransking av banken.

OMSTRIDT: Det var under DNBs generalforsamling at spørsmålet om en uavhengig granskning var oppe. Her styreleder Anne Carine Tanum i DNB og konsernsjef Rune Bjerke.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
  • NTB
Publisert:

Gjennom en rekke brev siden april har opposisjonen i komiteen forsøkt å få belyst hvordan DNBs filial i Luxembourg i en årrekke kunne tilby kunder å investere i skatteparadiset Seychellene mot konsernets interne retningslinjer. Forholdet ble avdekket gjennom de såkalte Panama-papirene i april.

Opposisjonen mener det fremdeles er flere ubesvarte spørsmål i saken og sendte tirsdag et nytt brev. Regjeringspartienes representanter i komiteen stilte seg ikke bak brevet.

Sa nei til uavhengig gransking

I brevet spør opposisjonen om hvorfor departementet under DNBs generalforsamling valgte å stemme nei til forslag om en uavhengig gransking av saken. Staten ved Næringsdepartementet er største aksjonær i DNB.

– Spørsmålet vi ønsker å få belyst, er hvorvidt en uavhengig gransking kunne gitt andre svar enn granskingen til advokatfirmaet Hjort, sier komitéleder Martin Kolberg til NTB.

Istedenfor en uavhengig gransking valgte DNB-styret å oppnevne advokatfirmaet Hjort til å gjennomføre en gransking.

Les også

Granskingen av DNB: Rapport peker på en konserndirektør som visste

«Komiteen forstår at Hjort er en ekstern aktør, men anser like fullt ikke advokatfirmaet som løsrevet, dvs. uavhengig fra DNB, når styret i selskapet bestemmer mandat og dermed til dels innholdet i Hjorts rapport», står det i brevet.

Undrende til tillit

Komiteen ber også Mæland svare på hva hun mener om at mandatet til advokatfirmaet Hjort ikke var tatt inn i den endelige rapporten.

– Det er vanlig at granskerne kommenterer sitt eget mandat, blant annet om det har foreligget noen begrensninger som gjorde at man ikke fikk anledning til å undersøke alle sider ved saken. Det er ikke gjort i denne saken, påpeker Kolberg.

Under et møte tirsdag diskuterte komitémedlemmene næringsministerens forrige svarbrev til komiteen. I brevet uttrykte Mæland full tillit til at styret til DNB gjennomfører nødvendig tiltak i saken.

I det nye brevet setter komiteen spørsmålstegn ved om tilliten er fortjent. De peker på at Hjort-rapporten avdekket at tjenestetilbudet i Luxembourg-filialen ikke på noe tidspunkt ble brakt opp til konsernsjef, konsernledermøte eller styrene, men at styringsstrukturen i konsernet heller ikke tilsa at dette skulle bli fanget opp.

– Kan det avdekkes større svakheter ved styrets ansvar for det aktuelle tjenestetilbud enn at de har organisert en styringsstruktur som tilsier at det ikke burde være fanget opp, spør komiteen retorisk.

Kolberg sier komiteen under sitt neste møte håper å avgjøre om den vil åpne sak eller ikke.

Les også

DNB stuper på ny kundetilfredshets-måling

Les også

Granskingen av DNB: Rapport peker på en konserndirektør som visste

Les også

Tidligere DNB-revisor mener styreleder må gå

Flere artikler

  1. Granskingen av DNB: Rapport peker på en konserndirektør som visste

  2. Nye spørsmål til Mæland fra Stortinget

  3. Professorer mener DNB-sjefen bør gå

  4. Annonsørinnhold

  5. Rune Bjerke: Kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av DNB-kultur uten varsling

  6. Mæland har svart kontrollkomiteen om DNB