Eksporten faller ikke som en stein Støre, den øker!

Handel med andre land har gjort oss rike og bygget velferdssamfunnet vårt. Det skal vi fortsette med. Det norske industrieventyret ligger ikke bak oss. Det ligger foran oss.

  • Tina Bru
    Tina Bru
    Olje og energiminister (H)
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Helt siden folk slo seg ned i Norge har handel vært helt avgjørende. Vi har utnyttet fortrinnene våre, og vi har tjent oss rike. Vi har forvaltet naturressursene og skapt industrieventyr. Vår evne og vilje til å ta i bruk fisken, kraften, oljen, skogen og mineraler har gjort Norge til verdens best land å bo i. Våre naturressurser gir arbeidsplasser i hele landet, og er grunnlaget for vårt gode velferdssamfunn.

Det er skogsarbeideren, fiskeren og oljeindustrien som gjør at vi har trygge skoler, mer politi, gode veier og et trygt helsevesen. Adgangen til Europa og resten av verden gjør dette mulig. Vårt ja til handel er også et nei til proteksjonisme. Det har tjent oss godt gjennom historien og tjener oss godt i dag.

SSB melder nå om rekordhøy norsk eksport, og gjør dermed Støres forsøk på svartmaling til skamme. Han burde vite bedre, som selvsagt flere medier har fått med seg. Mye går nemlig riktig vei for Norge nå. Vi er på vei ut av den største ledighetskrisen siden andre verdenskrig. Folk kommer tilbake på jobb, skoler, på kafé og kinoer. Sammen tar vi hverdagen og arbeidsplassene tilbake. Sammen får vi fart på Norge. Det betyr likevel ikke at vi er fornøyde, og vi skal aldri lene oss selvtilfredse tilbake. Vi må alltid strekke oss lenger.

Det skjer fantastiske ting i Norge, og den grønne omstillingen kan for alvor bli Norges konkurransefortrinn når verden går over til et nullutslippssamfunn. Før sommeren la jeg frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid» som la ambisjoner og rammer for flere av de nye næringene som skal bygges på skuldrene av vår petro-maritime ekspertise. Et eksempel er rammene for havvindsatsingen som skal sikre norsk industri og arbeidsplasser og fremtidig eksport av teknologi og kompetanse.

Jeg la også frem et veikart for hydrogen med målsettinger om blant annet fem knutepunkter og minst ett storskala-anlegg for hydrogenproduksjon innen 2025 for å få fortgang på markedet.

De siste ukene har jeg besøkt bedrifter som tradisjonelt har levert til olje- og gass, men som nå griper mulighetene i det grønne skiftet. Et eksempel er halvannengrads-selskapet MacGregor i Arendal, som i 2017 hadde all omsetning innen petroleum og i 2020 hele 40 % innen havvind til overvekt av omsetning innen fornybar i år. Alle fartøy involvert i installering og vedlikehold av havvindturbinene på Doggerbank har MacGregors utstyr om bord. Imponerende.

Det grønne skiftet skjer NÅ, og norske bedrifters eksport av grønn teknologi og løsninger vil gagne både oss og resten av verden.

Det er likevel ikke noe nytt at Norge omstiller seg og finner nye løsninger. Norge var et av de første landene som temmet havet, og bygde skip som kunne gå langt.

Ute på havet fant vi fisken og kunne seile til andre land og bytte til oss det vi ikke hadde fra før. Vi var en av hovedeksportørene av tremateriale til Europa fordi vi industrialiserte skogen. Vi gikk under bakken for å finne mineraler, og vi gikk på havets bunn for å finne olje. Vi temmet fossefall og elver. Ved alle korsveier finner vi løsninger. Når verden endrer seg, da omstiller vi oss.

Norge har alltid drevet med handel, og det skal vi gjøre også i fremtiden. SSBs rapporter om rekorder i norsk eksport og lav arbeidsledighet illustrerer Norges plass i verden som en handels- og sjøfartsnasjon. Dette er bærebjelken for det norske velferdssamfunnet, også i fremtiden. En rødgrønn regjering med Sp og SV som er imot EØS-avtalen setter dette grunnlaget vårt i fare.

Tross Støres skremmebilder, faller ikke norsk eksport. Den er den høyeste noensinne, og øker. I høstens valg er Høyre garantisten for en regjering der norsk handel fortsetter, ikke settes på spill.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om