Regjeringen stopper statlig støtte til «skatteparadiset» Bø

Regjeringen stenger kranen for statlig kompensasjon av lavere formuesskatt i Bø kommune. Årsaken er at støtten til Bø tas fra alle kommuners felles pott.

SKATTEKUTT-ORDFØRER: Bø kommunes profilerte ordfører, Sture Pedersen, fotografert sammen med daværende statsminister Erna Solberg i forbindelse med Høyres landsmøte i Oslo tidligere i år.
Publisert:

Fredag ettermiddag gikk det et brev til Bø kommune der kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) gir beskjed om at den nye regjeringen ikke vil følge opp Solberg-regjeringens opplegg i 2022.

– I praksis har den tidligere regjeringen laget et system der de andre kommunene finansierer reduserte skatteinntekter for Bø, som har innført lavere formuesskatt. Slik kan vi ikke ha det, sier kommunalministeren til VG.

– Har andre kommuner subsidiert lavere formuesskatt for velstående innbyggere i Bø?

– Ja, satt på spissen har det skjedd, selv om det naturlig nok blir små «bidrag» fra landets øvrige 355 kommuner. Jeg kritiserer ikke Bø og den driftige ordføreren der. Han er frisk og kreativ. Det er systemet der andre kommuner eller fellesskapt skal finansiere dette eksperimentet - som vi er mot, svarer Gram.

KOMMUNALMINISTER: Bjørn Arild Gram (Sp), som selv har ordfører-bakgrunn er Støre-regjeringens kommunal- og distriktsminister.

Bø kommune og ordfører Sture Pedersen (H) ble viden kjent da formuesskatten ble besluttet satt ned. Flere formuende personer og virksomheter valgte å melde flytting til kommunen i Vesterålen, blant andre eks-skikongen, investoren og mangemillionæren Bjørn Dæhlie.

Samme uke som Bø-ordfører Sture Pedersen (H) nylig tok et oppgjør med skatteflyktninger som ikke flyttet reelt til Bø, la Dæhlie ut sin enebolig i skatteparadiset for salg. Han ville flytte sørover igjen etter kun ett år som Bø-beboer.

Solberg-regjeringen var så begeistret for den initiativrike Bø-ordførerens skattekutt, at den besluttet å kompensere deler av det anslåtte tapet for den Høyre-styrte kommunen i 2021 og 2022.

Stoppes for 2022

Gram og Støre-regjeringen nøyer seg med å stoppe kompensasjonen for kommende budsjettår.

− Bø har budsjettert med disse inntektene, og det vil være krevende for kommunen om disse inntektene for 2021 faller bort nå.  For å sikre forutsigbarhet vil også denne regjeringen dekke Bøs tap for 2021, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Les også

Bjørn Dæhlie selger huset og forlater «skatteparadiset» Bø i Vesterålen

FLYTTET IGJEN: Bjørn Dæhlie er på flyttefot igjen etter et år som Bø-innbygger. Bildet er fra før en festforestilling for kongeparet i Universitets aula.

Han har ennå ikke oversikt over hvor stor denne kompensasjonen blir. Summen blir avhengig av hvor mye Bø kommune taper grunnet redusert formuesskatt i år.

Sture ordfører: - Ikke på krigsstien

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) sier til VG at han hverken er på krigsstien eller på «kritikk-stien» mot Gram og regjeringen.

– Jeg hadde en hyggelig samtale med Gram tidligere fredag. Vi vil i Bø fortsette med redusert formuesskatt uavhengig av meldingen om stopp i kompensasjonen fra regjeringen, sier Pedersen til VG.

Han anslår at det dreier seg om et sted mellom 5 og 8 millioner i tapte skatteinntekter årlig for Bø på grunn av skattesenkningen.

– Jeg merker meg at Kommunaldepartementet ikke er forutsigbare ettersom vi fikk brev om to års kompensasjon. Nå blir dette stoppet for 2022, konstaterer ordføreren.

– Men vi skal være mer forutsigbare ved å fortsette med redusert formuesskatt for å trekke til oss næringsliv og arbeidsplasser, legger han til.

Det er en del av det kommunale handlingsrommet at  kommuner har anledning til å redusere formuesskatten for sine innbyggere. Det er likevel den enkelte kommune som må ta belastningen av redusert formuesskatt hvis de velger å gjøre dette.

– Aktiv distriktspolitikk

− Dersom kommunen velger å gjøre dette, er det kommunens egen prioritering. Jeg mener det blir feil at kostnadene da skal veltes over på andre kommuner, legger kommunalminister Gram til.

– Dere kutter støtte til Bø kommune og - omstillingsmidler til Nesna. Er dette distriktsvennlig politikk, Gram?

– Nesna er en helt annen sak. Det tilføres store summer til Nesna gjennom satsingen på høyere utdanning der. Med andre ord: Det føres en meget aktiv utviklingspolitikk for Nesna-samfunnet, svarer Gram.

Les også

Bø-ordføreren tar oppgjør med «skatteflyktninger» som ikke flytter på ordentlig

Les også

Erna hyller Bø-ordførerens siste kupp

Publisert:
Gå til e24.no