Helseministeren: – Kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs

På én uke har smitten i Norge doblet seg. Nå har den nye regjeringen besluttet å forlenge dagens innreisetiltak og videreføre TISK-strategien, men avventer fortsatt med nasjonale smitteverntiltak.

Publisert:

– Jeg stiller uten tommestokk, men la det ikke være tvil: Vi følger nøye med på utviklingen og kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs hvis situasjonen endrer seg.

Slik åpnet Ingvild Kjerkol (Ap) sin første pressekonferanse om coronasituasjonen torsdag klokken 13.

– Smitten skyter fart, og innleggelsene øker i land også der mange er vaksinert, fortsatte Kjerkol, samtidig som hun understreket at vi i Norge i dag har en «håndterbar situasjon».

– Sykehusinnleggelser ligger fortsatt lavt. Det er innleggelsene og presset på helsetjenesten vi følger tettest nå.

Helseministeren kunngjorde deretter at regjeringen har besluttet å videreføre enkelte tiltak:

Dagens innreisetiltak innebærer blant annet at man må ha gyldig coronasertifikat for å slippe innreisekarantene. Les mer om innreiserestriksjonene som gjelder i Norge her.

Dagens TISK-ordning er en såkalt nedjustert TISK, som altså nå viderefører ut året. Det innebærer blant annet også en videreføring av plikten til å isolere seg når man er smittet med corona.

Planen til regjeringen er fortsatt å la kommunene kontrollere smittesituasjonen med lokale tiltak.

– Det innebærer at lokale helsemyndigheter følger situasjonen nøye og innfører tiltak hvis det gir grunn til bekymring, sa Kjerkol.

ORIENTERTE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og direktør i FHI, Camilla Stoltenberg på torsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, minnet om at nedjustert TISK blant annet betyr at kommunene ikke lenger kartlegger alle nærkontakter.

Om man tester positivt, må man selv varsle dem man har vært sammen med.

– De bør teste seg hvis de har symptomer. Det gjelder også hvis fullvaksinerte får symptomer. Hvis man bor sammen med en som er smittet, bør man teste seg daglig med selvtester, sa Nakstad.

– De tre viktigste virkemidlene er vaksine, selvisolering og TISK-apparatet i kommunene som har fungert veldig godt.

Klar beskjed om vaksine

– Vaksinene er veien ut av pandemien, og vi er heldige som har god dekning i Norge, men den bør bli enda bedre, påpekte Kjerkol.

86,6 av voksne nå vaksinert med to doser, opplyste helseministeren.

– Det er veldig bra. Men ambisjonene våre er 90 prosent og mer. Vi tåler mer når mange er beskyttet mot smitte og sykdom, men det er fortsatt grupper i befolkningen der dekningen er lav.

HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap)

Kjerkol forteller at kommunene nå jobber aktivt opp mot grupper der vaksinasjonsdekningen er lav – og ser på spørsmålet om uvaksinert helsepersonell.

– Det er viktig at vi holder på at vaksinene er frivillig. Hvis det er ikke-vaksinert helsepersonell, er det viktig at de omplasseres.

– Til deg som har ventet vil jeg si: Alle etternølere er hjertelig velkommen til gratis vaksinering på kommunens senter eller fastlegen. Hvis du er redd for sprøytestikk eller bivirkning, fortell det til helsepersonellet.

Stoltenberg: Sannsynlig med ny bølge i vinter

– Vi mener det er sannsynlig at vi får en bølge gjennom vinteren, sa direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, under torsdagens pressekonferanse.

Selv om FHI ikke forventer en «betydelig stor» smittebølge, sier Stoltenberg at vi uansett bør være forberedt på et slikt scenario. FHI utelukker ikke at det kan bli opptil 60–70 innleggelser hver dag.

Onsdag var 101 personer innlagt med covid-19. FHI-direktøren påpeker at antallet har økt, selv om det har flatet litt ut de siste dagene.

– Men det er fortsatt på et lavt moderat nivå sammenlignet med tidligere perioder med høy spredning.

DIREKTØR: Camilla Stoltenberg.

Siste døgn er det registret 1079 smittetilfeller i Norge, som er en dobling på en uke, sier Stoltenberg.

FHI-direktøren mener dette gir grunn til å følge situasjonen nøye nå, men understreker samtidig at svært få blir så syke at de havner på sykehus.

– Problemet er at smitten spres til middelaldrende og eldre som kan bli alvorlig syke, sier direktøren.

Ikke aktuelt med nasjonale tiltak

I forkant av pressekonferansen, hadde Kjerkol allerede varslet at hun ikke har noen planer om å innføre nye nasjonale tiltak – til tross for økende smitte flere steder i landet.

– Hvis det kommer en stor økning i smittespredningen lokalt eller nasjonalt som gir høy belastning på helsetjenestene, må kommunene være forberedt på å begrense smittespredningen gjennom lokale tiltak, skrev Kjerkol i et rundskriv som gikk ut til kommunene onsdag.

På pressekonferansen tok helseministeren nok en gang opp spørsmålet om nasjonale tiltak:

– Mange spør meg om regjeringen kommer til å innføre nasjonale tiltak. Det er ikke aktuelt slik situasjonen er nå.

Både helseministeren, Nakstad og Stoltenberg understreker at de nå ser mindre på smittetall alene, og mer på helheten – som for eksempel antall sykehusinnleggelser og press på den lokale helse- og omsorgstjenesten.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17220http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/18389
Publisert:

Her kan du lese mer om