Comeback for norsk økonomi i andre kvartal

Etter en svak start på året, tar økonomien seg opp igjen i andre kvartal. – Samtidig preges norsk økonomi av sterk prisvekst, skriver SSB.

FERSKE TALL fra SSB viser at den norske økonomien har tatt seg litt opp igjen etter en svak start på året.
Publisert:

FastlandsøkonomienFastlandsøkonomienBruttonasjonalprodukt utenom utvinning av olje og gass og utenriks sjøfart. steg med 0,7 prosent i andre kvartal, etter et fall på 0,6 prosent i årets første kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er i tråd med økonomenes forventning, ifølge Bloomberg.

«Aktiviteten i norsk økonomi tok seg opp i takt med gjenåpningen av samfunnet på starten av året, og nådde en foreløpig topp i mars», skriver SSB.

Etter det falt BNP for Fastlands-Norge deretter 0,4 og 0,1 prosent i henholdsvis april og mai, men tok seg opp 0,3 prosent i juni.

– Den flate utviklingen fra mars til juni skyldes i hovedsak nedgang i varehandelen, som veier opp for at det var oppgang i flere andre tjenestenæringer, sier seksjonssjef i SSB Pål Sletten.

Nordmenns konsum i utlandet steg over 42 prosent i kvartalet, men ligger fortsatt på et lavere nivå enn før pandemien. Utlendingers kjøp i Norge steg 9,6 prosent.

Kraftig prisvekst

– Siden andre halvdel av 2021 har prisene økt kraftig, særlig knyttet til energi- og råvarer som importeres fra utlandet. I løpet av våren har dette spredt seg til prisene på andre varer og tjenester, sier Sletten.

I løpet av kvartalet har husholdningene møtt kraftig økende priser, særlig på strøm og drivstoff, men også matvarer.

– Prisveksten reduserer husholdningenes kjøpekraft, og bidrar isolert sett til å dempe veksten i konsumet, sier Sletten.

Bruttoproduktet i kraftnæringene steg 0,5 prosent i kvartalet, men var likevel 5,4 prosent lavere enn samme periode i fjor, grunnet lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

Samtidig fortsatte strømprisene å stige, og bruttoproduktet i kraftnæringene vokste i underkant av 12 prosent fra første til andre kvartal.

Aktiviteten i industri og bergverk falt derimot for tredje kvartal på rad.

– Industrien har hatt utfordringer knyttet til råvaremangel og høye priser på innsatsvarer, som ble forverret av krigen i Ukraina, forklarer SSB.

Les på E24+

Så mye dyrere kan boliglånet bli

Fortsatt sterk sysselsettingsvekst

Selv om fastlandsøkonomien flatet ut, fortsatte den sterke veksten i sysselsettingen, med en økning på 0,6 prosent i andre kvartal. Dermed har sysselsettingen økt med 40.400 personer i første halvår.

Det var bred oppgang i sysselsettingen i de fleste næringsområder, men overnattings- og serveringsvirksomhet var den største bidragsyteren. Nedgangen i antall sysselsatte i varehandelen dempet den totale veksten.

– Økningen i sysselsettingen skjer samtidig som arbeidsledigheten faller sterkt og nye grupper trekkes inn i arbeidsmarkedet, skriver SSB.

Tjenestenæringene, inkludert boligtjenestene, steg 1,3 prosent i kvartalet. Næringene som har vært hardt rammet av pandemien bidro mest til oppgangen i andre kvartal, særlig overnattings- og serveringsvirksomhet. Varehandelen bidro derimot til å dempe oppgangen.

Samlet eksport steg 0,9 prosent i andre kvartal. Eksporten av tjenester, skip, plattformer og fly økte, mens det var nedgang innen tradisjonelle varer samt råolje og naturgass. Målt i løpende priser var eksporten nesten 78 prosent høyere i andre kvartal i år enn på samme tid i fjor.

Total BNP, inkludert oljevirksomhet, steg også 0,7 prosent i andre kvartal. Fra samme kvartal i fjor er det imidlertid en oppgang på 30,7 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om