SSB: Arbeidsledigheten steg til 4,3 prosent i februar

Arbeidsledigheten steg til 4,3 prosent i februar, ifølge SSB. Sysselsettingen økte også.

ØKNING I LEDIGHETEN: Her jobbes det med å skifte ut muttere i hoppbakkekonstruksjonen i Holmenkollen.
  • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

120.000 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken, var arbeidsledige i februar, en økning fra 4,2 prosent måneden før.

Det kommer frem av Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Nordea og Handelsbanken hadde på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent.

– Dette er omtrent som konsensus hadde ventet. Det som skiller seg litt fra tidligere måneder er at både arbeidsstyrken og sysselsettingen steg brukbart. Der har vi en nedadgående trend, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets til E24.

Fortsatt svak sysselsetting

Sysselsettingen økte med 0,1 prosentpoeng. 66,9 prosent av befolkningen er nå i arbeid.

Arbeidsstyrken økte også til 70 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder, fra 69,7 prosent i januar.

Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets.

– Over tid har sysselsettingen vært flat, og om noe så har arbeidsstyrken falt litt det siste året. Så vårt inntrykk er at det fortsatt er et resultat av at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, og ikke at ting går bedre, sier Grandgård.

– Disse tallene gjør lite for å endre på det. Det er ikke overraskende at sysselsettingen stiger litt. Fallet i det siste har sett veldig kraftig ut, så yrkesdeltagelsen har kommet ned på veldig lave nivåer. Den underliggende sysselsettingen er fortsatt svak, slår han fast.

Personer som regnes som arbeidsledige i SSBs statistikk er uten inntektsgivende arbeid, har forsøkt å skaffe seg slikt arbeid de siste fire ukene, og har muligheten til å påta seg slikt arbeid innen to uker. Ufrivillig permitterte regnes som arbeidsledige etter en sammenhengende varighet på tre måneder eller mer.

AKU-tallene er gjennomsnittet av undersøkelsene over en tremånedersperiode. Februar-tallene viser derfor i realiteten gjennomsnittet i perioden januar-mars.

Stoler ikke på månedlige endringer

Ifølge SSB har det vært en nedgang i den sesongjusterte ledigheten på 11.000 personer fra tremånedersperioden oktober-desember til tremånedersperioden januar-mars.

Les også

Krangler om ledighetstall: Mener LO svartmaler situasjonen

Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU.

– Som sagt før så er det vanskelig å stole på de månedlige endringene i AKU. Denne måneden steg ledigheten hovedsakelig som en følge av en økning i arbeidstilbudet, mens de foregående månedene er det et fall i arbeidstilbudet som har tatt ledigheten ned, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordeas morgenrapport torsdag.

– Det virker rart at dette skal variere så mye fra måned til måned, derfor ser vi først og fremst på NAVs registrerte ledighet i vår vurdering av arbeidsmarkedet, skriver han videre.

Les også

DNB Markets snur: Ledigheten har nådd toppen

Forskjellige ledighetstall

AKU-ledigheten er en av to mye brukte statistikker for måling av utviklingen i og nivået på arbeidsledigheten i Norge.

Denne viser en langt høyere arbeidsledighet enn det Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.

Nav kommer med ny ledighetsstatistikk fredag.

Les også

Mot lysere tider i «oljefylkene» på Vestlandet: – Medvind på begge fronter

Les også

Slik vil Erna lukke utgiftsgapet

Les også

Så mye tjente gjennomsnitts-nordmannen i fjor

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

  1. Arbeidsledigheten faller

  2. SSB: Arbeidsledigheten stiger

  3. Arbeidsledigheten stiger

  4. SSB: Arbeidsledigheten faller

  5. Nav måler 200 flere arbeidsledige i Norge