Registrert ledighet faller

Det ble 400 færre helt arbeidsledige i Norge i juli, ifølge Nav.

FÆRRE GÅR LEDIG: Arbeidsledigheten har ifølge Nav falt gjennom våren. I juni var 2,6 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige.
Publisert:

Registrert ledighet fortsetter å falle. I juli ble det 400 færre helt arbeidsledige, ifølge Nav. Arbeidsledigheten har falt gjennom hele våren, ifølge Nav-tallene.

– Så langt i år har antallet helt ledige falt med mer enn 7.000 personer, justert for normale sesongvariasjoner. Bedringen har kommet over hele landet, også i fylkene som ble hardest rammet av nedturen i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Ved utgangen av juli var det registrert 77.400 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10.300 sammenlignet med juli i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i juli i fjor. 56 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Tar vi også med dem som er registrert som arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav, kommer vi opp i 91.100 personer. Det er 8.400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Ledigheten tilbake på 2014-nivå

– Disse tallene bekrefter at arbeidsledigheten faller. Tar vi med dem som er på arbeidsmarkedstiltak, er fallet i juli større enn ventet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Ifølge Olsen er registrert ledighet nå tilbake på nivået der det var sommeren 2014, før oljeprisfallet begynte.

– Så vi må bare konstatere at det virkelig har gått bra med norsk økonomi, sier Olsen.

Han legger til at Nav-tallene og AKU-tallene nå begynner å vise mer det samme bildet.

Spriket mellom de to ulike målingene har til tider vært stort, og mens ledigheten ifølge Nav altså har falt den siste perioden, har arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå vist stigende ledighet. Men den siste AKU-målingen viste en arbeidsledighet på 4,3 prosent i mai og dermed en nedgang fra april.

Fredag kom også den sesongkorrigerte detaljhandelsstatistikken for juni, som viste et fall fra mai til juni på 0,6 prosent. Nedgangen kommer etter to måneder med sterk oppgang.

DNB Markets mener fredagens tall samlet sett er positive og bekrefter en bedring både i arbeidsmarkedet og forbruksveksten.

– Det ligger an til et solid bidrag fra vareforbruket i andre kvartal etter omtrent nullvekst gjennom hele fjoråret. Arbeidsledigheten fortsetter nedover og antall helt ledige har falt markert så langt i år. Norges Bank venter også en gradvis bedring i norsk økonomi. Dagens tall støtter opp under dette bildet og at Norges Bank er ferdige med å kutte renten, skriver analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Lavere ledighet i alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn for ett år siden innen alle yrkesgrupper, ifølge Nav.

Nedgangen er størst innen bygg- og anleggsarbeid og industriarbeid, med en nedgang på henholdsvis 22 og 21 prosent sammenlignet med juli i fjor. Men også innen ingeniør- og IKT-fag går ledigheten klart ned.

Arbeidsledigheten har falt mest for de unge det siste året, med en nedgang på 18 prosent fra i fjor. Ved utgangen av juli var 20.500 personer under 30 år registrert som helt ledige hos Nav.

Det er fortsatt store regionale variasjoner i tallene. Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland, med 4 prosent av arbeidsstyrken, og i Agder-fylkene og Finnmark med 3,3 prosent. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane og Oppland med 1,6 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om