SSBs skrekkscenario: Handelskrig kan sende Norge inn i resesjon

Statistisk sentralbyrå har brukt avanserte økonomiske modeller for å undersøke hvordan Norge vil takle en eskalerende handelskrig. Det ser ikke lovende ut. 

VERST FOR INDUSTRIEN: Norsk industri er næringen som ville blitt rammet hardest om en global handelskrig hadde inntruffet, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Publisert: Publisert:

– Det er en betydelig nedsiderisiko i våre analyser når det kommer til handelsspenninger, sier SSB-forsker Thomas Von Brasch under fremleggelsen av byårets økonomiske prognoser torsdag formiddag.

Analysen viser at norsk BNP kan falle til minus 0,6 prosent i 2021, hvis man ikke inkluderer et fall i oljeprisen.

Om oljeprisen derimot faller 25 dollar vil norsk BNP synke til minus 0,8 prosent i 2021. Med andre ord ville norsk økonomi vært i resesjon.

Sjekk utslagene i grafen lenger ned i saken.

Til tross for at SSB understreker at man har tro på at Norge kommer til å gå inn i en høykonjunktur de neste årene, har man ved hjelp av den markedsøkonomiske modellen KVARTS studert hvordan norsk økonomi kan påvirkes av tollkrig og mindre handel.

Les også

Ferske prognoser fra SSB: Renten skal opp seks ganger innen 2021

Se hele utviklingen i grafen nederst i saken.

Ny nedgangsperiode

– Oppgangen i Norge er drevet av globalt vekst og petroleumsindustrien, og drar man bort teppet under disse to faktorene går norsk økonomi inn i en ny nedgangsperiode, sier Von Brasch.

Analysen gjort har en rekke forutsetninger, som blant annet inkluderer at:

  • Global etterspørsel etter norske varer faller to prosent fra 2019
  • Aksjeprisene globalt reduserer med 20 prosent
  • Rentene i euro-området reduseres med et halvt prosent
  • Produsentprisene vil øke noe, slik at norsk eksportører får større priskonkurranse

Byrået tror ikke oljeprisen vil påvirkes av en mulig handelskrig, og at den vil holde seg stabilt på 75 dollar fatet de neste årene.

I et handelskrigs-scenario tror SSB at Oslo Børs vil falle med 19,0 prosent i 2019 og deretter falle med 14,3 og 11,7 prosent de to neste årene.

Om Oljeprisen faller med 25 dollar vil bildet derimot se helt annerledes ut. Da vil hovedindeksen på Oslo Børs falle med 27 prosent i 2019 og øke til 28,2 prosent i 2021.

SSB understreker også at uroen man har sett i fremvoksende markeder den siste tiden, kan være med å påvirke bildet.

Saken fortsette under grafen.

Kan håndtere handelskrig

Les også

Strateg: Dette er det største usikkerhetsmomentet i finansmarkedet

Selv om SSBs mest dystre prognoser skulle få rett, mener byrået fremdeles at norsk økonomi vil klare å håndtere både lavere import fra utlandet og fullskala handelskrig.

Analysen har ikke inkludert virkningene handelsuroen vil få for Oljefondets reduksjon som følge av et aksjeprisfall.

Ettersom 70 prosent av fondet består av aksjer, betyr det ifølge rapporten at det norske handlingsrommet reduseres med 35 milliarder kroner.

Om man tolker handlingsregelen konservativt, kan dette føre til ytterligere nedgang i norsk økonomi.

Les også

Oljeinvesteringene gjør comeback som vekstmotor

Les også

– Tallene bekrefter en optimisme i Norges desidert viktigste næring

Les også

Kraftig fall i detaljhandelen: Ned 2,9 prosent i juni

Publisert:

Her kan du lese mer om