NHOs sjeføkonom om norsk økonomi:
– Vi har snudd ting på hodet

Olje- og bedriftsinvesteringene er på vei opp, mens boliginvesteringene faller. Situasjonen har dermed snudd i norsk økonomi.

MINDRE BYGGING: Etter å ha vokst nær 20 prosent i perioden fra 2014 til 2018, venter NHO at boliginvesteringene flater ut.
Publisert:

– Vi er i en oppgangskonjunktur, men en av de svakeste vi har sett noensinne, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Mandag morgen publiserte NHO årets fjerde utgave av Økonomisk overblikk, et barometer som tar for seg prognoser for de tre neste årene.

NHO legger til grunn at den forsiktige oppgangskonjunkturen vi er inne i, fortsetter fremover. Interesseorganisasjonen oppjusterer nå sine anslag for veksten i fastlandsøkonomien de to neste årene noe, som følge av høyere anslag for petroleumsinvesteringene i 2019.

Det er utsikter til en oppgang i oljeinvesteringene på 15 prosent, noe som vil bidra betydelig til aktivitetsvekst i Norge neste år, påpeker Dørum.

– I tillegg til denne positive utviklingen, har vi positiv vekst i eksporten. Men så er det en del faktorer som ikke er så sterke, som forklarer hvorfor vi ikke tror på sterkere vekst, sier han.

SER ENDRING I ØKONOMIEN: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Ifølge Dørum har vi en situasjon i norsk økonomi hvor vi har «snudd ting på hodet» fra situasjonen for få år siden.

Etter å ha falt kraftig i årene etter oljesmellen, øker nå oljeinvesteringene. Det samme gjør bedriftsinvesteringene på fastlandet. Boliginvesteringene, derimot, faller etter å ha vokst nær 20 prosent i perioden fra 2014 til 2018. De offentlige investeringene øker lite.

Svak forbruksvekst

Dørum nevner at regjeringen har skiftet fra en

veldig ekspansiv til en mer nøytral budsjettpolitikk, det vil si at oljepengebruken øker i takt med veksten i økonomien og ikke mer enn økonomien. Dessuten er Norges Bank ferdig med å kutte renten, og har begynt å heve den. Sentralbanken har varslet seks rentehevinger i løpet av de neste tre årene.

Les også

NHO spår sterkere eksportvekst neste år

– Dette bidrar til å redusere kjøpekraften i husholdningene, og selv om det er bra jobbvekst som løfter inntektsveksten, så har vi en mer beskjeden reallønnsvekst nå enn vi hadde under gullalderen. Inntektsveksten i husholdningene er ikke så høy, og det holder forbruksveksten nede, forklarer Dørum.

Fremover vil forbruksveksten bare øke med i overkant av én prosent per hode, noe som er svakt, ifølge Dørum.

Boliginvesteringer ned, bedriftsinvesteringer opp

Et annet sted hvor renteøkningene vil bite fra seg er i boligmarkedet, påpeker sjeføkonomen.

– Etter litt opp og ned de siste årene, står boligprisene mer eller mindre stille nå. Fremover tror vi at de bare skal øke halvannet til to prosent, noe som er mindre enn den generelle prisveksten, sier Dørum.

Les også

SSB venter sterkere krone og oljevekst i norsk økonomi

Det vil blant annet medføre at boliginvesteringene flater ut de neste årene.

Bedriftsinvesteringene på fastlandet, derimot, vil øke neste år, ifølge NHOs anslag.

Organisasjonen venter at investeringene øker 3 prosent i år og 4,6 prosent neste år, før veksten deretter avtar.

– Når det går bedre i norsk økonomi generelt, bedrer inntjeningen i bedriftene seg, og det øker på sikt også investeringene, sier Dørum.

– Våre prognoser tilsier at investeringene vil øke nesten dobbelt så raskt som verdiskapingen i økonomien generelt, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om