Nærmer seg taket: Så lite kan Siv øke oljepengebruken

Finansminister Siv Jensen øker oljepengebruken med seks milliarder neste år, men tror det blir mindre rom for vekst i pengebruken fremover.

STRAMMERE TIDER: Oljepengebruken har steget massivt de siste ti årene, men i årene fremover må økningen være langt mer moderat, ifølge regjeringens anslag. Her legger statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) frem Perspektivmeldingen på Kuben videregående skole tidligere i år, og viser utfordringene i statsfinansene på sikt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Finansminister Siv Jensen øker oljepengebruken med seks milliarder kroner neste år.

Bruken av penger fra Oljefondet stiger fra 225,1 milliarder kroner i år til 231,1 milliarder kroner i 2018.

Fra 2015 til 2016 økte Jensen til sammenligning pengebruken med 17,4 milliarder kroner.

Alle beløpene er målt i faste 2018-kroner.

Til tross for tidenes høyeste oljepengebruk holder regjeringen seg fortsatt innenfor den såkalte «handlingsregelen», som sier at regjeringen over tid ikke skal bruke mer enn tre prosent av fondets verdi hvert år.

Regjeringen kunne ha brukt nesten seks milliarder kroner mer neste år og likevel holdt seg innenfor denne grensen.

Men i årene som kommer må Siv Jensen stramme igjen pengepungen mer, slik det ser ut nå. Det viser hennes egne beregninger i Nasjonalbudsjettet for 2018.

«Det samlede handlingsrommet i budsjettet i årene fremover er usikkert og avhenger av politiske beslutninger, men vil trolig være mindre enn i årene vi har bak oss», skriver regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

– Vi vet at fondet svinger over tid, sier finansminister Siv Jensen til E24.

Hun sier at regjeringen må gjøre tydeligere prioriteringer og at Norge blir litt likere andre land når veksten i oljepengebruken nå bremser. Oljepenger utgjør drøyt 17 prosent av pengene som skal brukes over statsbudsjettet i 2018.

– Det aller, aller viktigste er uansett hvordan vi bruker folks skattepenger i budsjettene, for det er dem det er mest av når vi gjør opp budsjettene, sier hun.

Les mer: Eksperter advarer om denne statsbudsjett-grafen

Venter kraftig vekst

Oljefondet ventes å fortsette å øke i verdi i hvert eneste år frem til 2025, da det vil ha steget til 10.698 milliarder kroner, fra 7.510 milliarder kroner ved inngangen til 2017.

Oljefondet har steget svært mye i de siste årene, drevet av kraftig oppgang i globale aksjemarkeder og en kraftig svekkelse av den norske kronen.

Regjeringens anslag viser at veksten i oljepengebruk vil dempes betydelig det neste tiåret sammenlignet med det foregående.

Frem til 2025 er det rom for å øke den årlige oljepengebruken med bare 26 milliarder 2018-kroner, ifølge regjeringens anslag.

Til sammenligning har regjeringen økt oljepengebruken med 167,5 milliarder 2018-kroner de siste ti årene.

Dette er maksbeløpene regjeringen tror den kan bruke innenfor handlingsregelen i årene fremover, målt i faste 2018-priser (løpende priser i parentes):

2018: 237 milliarder (237 mrd.)

2019: 240,5 milliarder (246,7 mrd.)

2020: 242,4 milliarder (256,9 mrd.)

2021: 244,6 milliarder (268 mrd.)

2022: 247,3 milliarder (280 mrd.)

2023: 250,0 milliarder (292,4 mrd.)

2024: 253,1 milliarder (305,9 mrd.)

2025: 257,0 milliarder (320,9 mrd.)

Stadig viktigere pengekilde

«Bruken av oljeinntekter har økt markert siden 2001 og blitt en stadig viktigere finansieringskilde i de årlige statsbudsjettene. I årene fremover er rommet for økt bruk av oljeinntekter ventet å bli mindre», skriver regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

Årsaken til at det er mindre penger tilgjengelig er at staten venter lavere inntekter fra olje og gass, og at utsiktene for avkastningen i Oljefondet er nedjustert.

«Dersom det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet vokser i takt med verdiskapingen i fastlandsøkonomien, gir det en økning i bruken av oljeinntekter på i underkant av 3 milliarder 2018-kroner i året i treårsperioden 2019–2021», skriver regjeringen.

Etterlyser lavere oljepengebruk

Arbeiderpartiet er fornøyd med at Siv Jensen øker oljepengebruken mindre enn i foregående år.

– Regjeringen har nær doblet oljepengebruken, men dessverre har Høyre og Frp ikke brukt pengene på det som er viktigst for fremtiden. Vi har etterlyst lavere oljepengebruk i fire år, og nå har endelig regjeringen lyttet. Det er bra, sier finanspolitisk talsmann Trond Giske (Ap).

Også SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er kritisk til veksten i oljepengebruk de siste årene.

– Selv om regjeringen påstår at de strammer inn livreimen, må vi huske at vi bruker nesten dobbelt så mye oljepenger som i 2013. Det betyr at de fortsatt skyver problemene foran seg til fremtidige generasjoner, sier Kaski.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet
  2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

  1. Jensen forsvarer oljepengebruk

  2. Siv Jensen bruker mindre oljepenger

  3. Regjeringen om oljepengebruken: – Vi er inne i en ny fase

  4. Betalt innhold

    Kort forklart: Hvordan børsrally og svak krone sikret Siv Jensens oljepengebruk

  5. Jensen demper bruk av oljepenger