Mer olje for StatoilHydro

Endelig gode nyheter fra oljekjempen.

Publisert:

Nyheter fra StatoilHydro

OSE

STL

har stort sett kommet med negativt fortegn den seneste tiden.

Før julen setter inn, kommer konsernsjef Helge Lund (bildet) og co med en liten gladnyhet: Reserveanslagene på Peregrino-feltet utenfor Brasil mer enn dobles.

Øker utvinningsgrad

I en pressemelding opplyser selskapet at det oppjusterer de forventede reservene til 300-600 millioner fat olje. Reservejuserteringen skjer etter "en vellykket prosjektutviklingsfase" i forkant av at StatoilHydro overleverer operatørskapet på feltet til Anadarko.

Da Hydro kjøpte 50 prosent av BM-C-7-lisensen i 2005 var utvinningsgraden for tungoljefeltet anslått til 9 prosent. Nå er utvinningsgraden hevet til 20 prosent.

"Dette betyr at de anslåtte utvinnbare reservene er mer enn fordoblet", skriver selskapet.

Overføringen av operatøransvaret skjer i samsvar med en avtale mellom tidligere lisenshavere. Etter avtalen skal Anadarko ha operatøransvaret for prosjektgjennomførings- og driftsfasen, mens StatoilHydro var operatør under prosjektplanleggingsfasen.

Peregrino-feltet ligger omkring 85 kilometer utenfor kysten av Brasil på omkring 100 meters havdyp. Første fase av utbyggingen omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og en flytende produksjonsenhet (FPSO).

Flere nyheter på E24.

Her kan du lese mer om