2013–2023: Ti år med null vekst i kjøpekraften

Norges Bank spår to magre år for lønnstagerne. 2013–2023 kan bli det tapte tiåret.

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter styringsrenten til 0. Det har aldri skjedd før.
Publisert:

– Situasjonen i norsk økonomi er så alvorlig at vi må gjøre det vi kan.

Det sa sentralbanksjef Øystein Olsen på Norges Banks pressekonferanse torsdag formiddag. Han satte styringsrenten ned til historiske 0 prosent.

Null ser det også ut til å bli for lønnstagerne, ifølge bankens oppdaterte prognoser. Det blir ingen vekst i kjøpekraften over de ti årene fra 2013 til 2023. Norske lønnstagere vil oppleve et tapt tiår, hvis Norges Bank får rett.

Det er fallet i kjøpekraften i 2016 og de kommende to årene som spiser opp veksten i alle de andre årene.

Høy prisvekst neste år

Strømprisen, oljeprisen og kronekursen herjer med den samlede norske prisveksten i begge retninger. Norges Bank spår at samlet prisvekst blir bare 1,2 prosent i år, men bortimot tre ganger så høy neste år med 3,4 prosent.

Lønnsveksten er preget av dårlig lønnsomhet i industrien og andre konkurranseutsatte næringer. Veksten i de ti årene fra 2013 til sluttåret 2023 i Norges Banks prognose ligger an til å komme over 3 prosent i bare to år.

Resultatet er at veksten i reallønnen 2013- 2023 ligger an til å bli null.

Veksten i reallønnen viser veksten i kjøpekraften og er lønnstilleggene minus prisveksten.

Lønnsvekst under 2 prosent

Norsk økonomi er midt inne i koronakrisen. Finansminister Jan Tore Sanner (H) pøser ut oljepenger for å sikre folks inntekter og for å prøve å holde hjulene i gang i næringslivet.

Norsk økonomi rammes dobbelt av både koronakrise og nytt oljeprisfall.

Før vårens lønnsoppgjør snakket Fellesforbundets leder Jørn Eggum om at han skulle ha et resultat som fikk veksten i årslønnen nærmere 4 prosent enn 3 prosent. Så kom krisen, og lønnsoppgjøret er nå utsatt til høsten.

«Vi venter at lav oljepris og høy ledighet vil bidra til å dempe lønnsveksten i årene fremover», skriver Norges Bank.

Norges Bank spår i sine oppdaterte prognoser en lønnsvekst under 2 prosent i alle de tre årene 2020, 2021 og 2022.

Årlig prisvekst utenfor kontroll

Været styrer strømprisen, Opec styrer oljeprisen, og kronekursen går sine egne veier. Utenfor Norges Banks kontroll blir prisveksten svært lav i år og svært høy neste år.

Billig strøm og billig bensin bidrar til lav prisvekst i år. Samtidig har kronekursen svekket seg til rekordlave nivåer.

Neste år legger Norges Bank til grunn at strømprisen stiger heftig fra lavt nivå og opp til normalt nivå. Importen blir dyrere i kjølvannet av den svake kronekursen i år. Begge deler bidrar til at prisveksten neste år blir høy.

Kombinert med lave lønnstillegg i 2021, som skyldes koronakrisens herjinger, anslår Norges Bank et fall i kjøpekraften på hele 2 prosent neste år.

Det er et enda større fall enn i 2016. Dårligere tider på grunn av oljeprisfallet førte da til lave lønnstillegg. Overraskende høy vekst i strømprisen førte i 2016 til en nedgang i kjøpekraften som ingen forutså i lønnsoppgjøret.

Både i år og neste år blir prisveksten langt unna Norges Banks mål på 2 prosent. Men dette målet gjelder over tid. Norges Bank legger ikke mye vekt på svingende priser på strøm og bensin.

Finner ikke priser

Forbruket av noen tjenester har falt så mye at Statistisk sentralbyrå (SSB) i april ikke finner et datagrunnlag for å måle prisene. Forbruket er rett og slett borte.

Norges Bank skriver at det trolig vil være slik også i de kommende månedene. SSB har signalisert at prisveksten for ikke-eksisterende forbruk blir satt lik veksten i den samlede konsumprisindeksen.

Vektene for de ulike varene og tjenestene som inngår i målingen av prisveksten, blir fastsatt i januar. Da var Norge og verden helt annerledes.

Publisert:
Gå til e24.no