Varsler vekstbrems i Norge

Med mindre rom for vekst i oljepengebruken i årene fremover, er OECD bekymret for Norges evne til å sikre den høye levestandarden. På kort sikt er boligmarkedet og global handelskrig de største risikofaktorene.

OECDs Álvaro Pereira overrekker mandag sin rapport om norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.
 • Camilla Knudsen
Publisert:

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) spår markant lavere vekst i norsk økonomi de neste to årene.

Det kommer fram i organisasjonens ferske rapport, som mandag overleveres til finansminister Siv Jensen.

– Dere er i toppen, men nå er det viktig å ikke være tilfreds, men å ruste dere for utfordringene som kommer, sier OECDs Álvaro Pereira, som er direktør for landstudier på mandagens pressekonferanse.

Prognosene lyder på 2,0 prosent vekst i fastlandsøkonomien neste år, ned fra 2,5 prosent i år. I 2021 dempes veksten ytterligere til 1,7 prosent.

Til sammenligning venter SSB en vekst i fastlandsøkonomien på 2,4 prosent neste år og 1,9 prosent i 2021.

OECD understreker at det i årene som kommer ikke kan ventes like sterk vekst i Oljefondet som tidligere, og at det derfor blir mindre rom for offentlig pengebruk.

Kombinert med økende utgifter til en aldrende befolkning, og en minkende yrkesdeltagelse, frykter OECD derfor at det kan bli vanskelig å opprettholde det høye velferdsnivået.

Les på E24+

Les også: (+) Offentlig sektors kostnader er nå 1.094 milliarder høyere enn for 20 år siden

Anbefalinger fra OECD:

 • Hold renten uendret, men følg nøye med på endrede forutsetninger
 • Følg boligmarkedet tett, oppretthold boliglånsforskriften, helst uten tidsbegrensning
 • Øk yrkesdeltagelsen: reduser sjenerøse velferdsordninger, slik at det skapes incentiver for folk til å jobbe
 • Reduser skattefordelene av å eie egen bolig ved for eksempel å fase ut rentefradrag
 • Hold oljepengebruken under tre prosent av oljefondet på kort sikt
 • Sørge for å få mer valuta for pengene i offentlig pengebruk
 • Omstilling vekk fra oljevirksomhet, utnytte mulighetene i globalisering og digitalisering
 • Sats mer på grønn vekst

Fortsatt fare for krakk i boligmarkedet

Til tross for at boligprisveksten har dempet seg, mener OECD at boligmarkedet kombinert med den høye gjeldsgraden, fortsatt utgjør den største sårbarheten for norsk økonomi.

Selv om boligmarkedet nå ser ut til å gå inn for en myk landing, er det fortsatt risiko for krakk, mener OECD.

«Ettersom rentene forblir relativt lave, er det fortsatt risiko for at boligprisene propellerer oppover, noe som øker utsiktene til en mer dramatisk korreksjon senere.»

Organisasjonen frykter at et slikt fall vil strupe privat forbruk, som igjen kan lede til tap for bankene og større ringvirkninger for økonomien generelt.

De fleste tror nå at rentetoppen i Norge er nådd på det historisk lave nivået på 1,5 prosent. Det er også i tråd med signaler fra Norges Bank. Neste rentebeslutning kommer 19. desember.

Finansminister Siv Jensen mottar mandag rapporten fra OECD.
Les på E24+

Les også: (+) Løsningen for en verdensøkonomi hektet på gjeld? Enda mer gjeld

Økt risiko på nedsiden

En av de viktigste eksterne risikoene for Norge er svingninger i oljeprisen, som er tett knyttet til utviklingen global økonomi. Her mener OECD at nedsiderisikoen nå har økt.

Globale konflikter har allerede ført til markant svekkelse i både handel og investeringer, også i eurosonen. Selv om det foreløpig ikke har påvirket Norge i stor grad, så utgjør det en betydelig risiko for vår Europa-dominerte handel.

«Skulle handelsspenningene forverre seg ytterligere, er det også større risiko for ringvirkninger.»

OECD trekker i tillegg fram at et eventuelt globalt økonomisk sjokk med bredt fall i aksjemarkedet vil ha store konsekvenser for verdien på Oljefondet.

Det vil legge en ytterligere begrensning på bruken av oljepenger, selv om effekten trolig vil motvirkes i noe grad av kronesvekkelse.

Les på E24+

Les også: (+) Kort forklart: Hvordan børsrally og svak krone sikret Siv Jensens oljepengebruk

Med økende globalt fokus på klimaendringer, og teknologiske fremskritt i utviklingen av alternative energikilder, øker også usikkerheten rundt verdien av oljen.

«Den forventede avkastningen på langsiktige prosjekter som krever store investeringer er mer usikker, med utsikter til ’strandede investeringer’, hvis for eksempel nedgangen i etterspørselen etter olje skulle akselerere», skriver OECD.

Norway Economic Snapshot – OECD
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. OECD
 2. Norges Bank
 3. SSB
 4. BNP
 5. Omstilling
 6. Oljefondet
 7. Oljepenger

Flere artikler

 1. Jensen om OECD-varsel: – Norsk økonomi er godt rustet

 2. OECD advarer om store strukturelle utfordringer i norsk økonomi

 3. OECD ser mørkere på verdensøkonomien: Kutter vekstprognosene

 4. OECD varsler svakere vekst og enda høyere priser etter krigen

 5. Kutter oljepengebruken etter krisen: Vil bruke 322,4 milliarder i 2022