Svenskene kutter renten: - Dette fjerner tvilen om at Norges Bank lar renten ligge

Samtidig som Norges Bank sitter i møte for å bestemme seg for om de skal kutte styringsrenten, overrasker svenskene med et uventet kutt.

- AGGRESSIVT: Seniorøkonom Kjersti Haugland mener Riksbanken nå viser at er villige til å agere aggressivt for å få inflasjonen opp og hindre at svenskekronen styrker seg mer. Til høyre er sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.
  • Marius Lorentzen
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Onsdag ettermiddag annonserte den svenske Riksbanken overraskende at de kutter styringsrenten fra -0,1 til -0,25 prosent, samtidig som de kjøper ytterligere 30 milliarder kroner i statsobligasjoner.

Alt gjøres for å unngå at svenskekronen skal styrke seg mer, og for å nå det ultimate målet: Å få opp inflasjonen.

– Hva betyr dette for rentemøtet i Norges Bank i morgen?

– De sitter jo i rentemøte nå i ettermiddag og dette blir derfor med i beslutningsprosessen, men kuttet i Sverige blir ikke tatt med i rentebanen, for den ble klar for noen dager siden, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, til E24.

Hun mener at nyheten fra Sverige fjerner enhver tvil om hva Norges Bank vil annonsere torsdag:

– Dette fjerner tvilen om at Norges Bank lar renten ligge i morgen, sier Haugland.

Kuttet midt mellom to møter

Egentlig er det neste rentemøtet i april, men Riksbanken valgte altså å handle nå:

– Det hadde gått noen rykter om dette, men vi trodde ikke at det var substans i det. Vi er ikke overrasket over at de velger å kutte renten og kjøper flere statsobligasjoner, men vi er overrasket over at de føler såpass hast at de gjør dette før rentemøtet i april, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, til E24.

– Det de nå understreker er at de er på vakt og at de vil agere aggressivt mot ethvert tegn på en sterkere krone, sier hun videre.

Det er frykten for at inflasjonen vil falle ytterligere og holdes nede av en sterkere svensk krone, som har fått Riksbanken til å handle. Haugland karakteriserer det Riksbanken nå har gjort som sjelden og at de går kraftig til verks, nå som man kutter renten utenom et planlagt rentemøte.

– Minner meg om 70-tallet

– Ordet devaluering er det første jeg tenker på når jeg leser Riksbankens pressemelding som så klart sier at de gjør dette for å svekke kronekursen, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Markets.

– Det minner meg litt om hvordan den pengepolitiske politikken var i små europeiske land var på 1970-tallet og på begynnelsen av 1980, legger han til.

Han referer til tiden da fastkurs var normen i mange land, og sentralbanker drev med justeringer av valutakursen gjennom devalueringer for eksempel. Det skjedde mange ganger i Sverige, og også Norge.

– Nå pågår det valutakrig. Når et land kutter renten, så må de andre følge etter. Det begynner å bli bekymringsfullt å se hvordan sentralbankene villig til å bygge opp andre ubalanser for å få opp inflasjonen, sier han og viser til at for lave renter kan føre til fare for boligbobler som må angripes med tiltak som de Finanstilsynet lanserte tidligere i uken for å gjøre det vanskeligere å låne.

– Påvirker dette Norges Banks rentebeslutning i morgen?

– Jeg vil anta at usikkerheten rundt hva Norges Bank gjør i morgen har økt, sier Jullum som legger til at han ikke tror det påvirker Norges Banks beslutning.

– Et spill sentralbanker har tapt før

– Det mest interessante for oss som følger valutamarkedet er at de nå tar opp valutaintervensjoner som et instrument de vurderer å bruke, sier Haugland.

– Hvorfor har svenskekronen styrket seg såpass i det siste?

– Det er nok hovedsakelig de sterke tallene vi har sett fra svensk økonomi som har ført til det, sier Haugland og lister opp en sterk økonomisk vekst i fjerde kvartal og en sterk industriproduksjon.

– Nå viser de at det er én ting som betyr noe for dem: Inflasjonen.

Når Riksbanken nå varsler mulig intervensjon i valutamarkedet kan det minne om situasjonen både den svenske og sveitsiske sentralbanken har havnet i. Haugland peker på at vi trolig ikke vil se et eksplisitt gulv.

– Men når man snakker så eksplisitt om valutakurs, så ligner det mer på et spill med markedet. Det spillet har flere sentralbanker tapt tidligere.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Sverige kan bli tvunget til nytt sjokk-kutt i renten

  2. Tror svensk rentegrep kan gi norsk kronefall

  3. Sverige kutter renten

  4. – Riksbanken kan «slå til» når som helst

  5. Sjeføkonom før svensk rentemøte: – De har malt seg opp i et hjørne