NHO: Sykehjemsstreiken setter liv og helse i fare

Streiken på 13 private sykehjem fører til kritisk lav bemanning de neste dagene og setter liv og helse i fare, mener NHO Service.

DRAMATISK: Administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service mener situasjonen er dramatisk på de streikerammede sykehjemmene.

Wiik, Eirill
  • NTB
Publisert: Publisert:

– Samtlige søknader om dispensasjon fra våre omsorgsbedrifter er avslått fra Fagforbundet, og situasjonen er dramatisk på de streikerammede sykehjemmene, sier administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service.

Furulund peker på situasjonen blant annet på Ravnanger sykehjem i Hordaland som drives av Aleris Omsorg AS, der han mener bemanningen er kritisk lav.

Ingen på nattevakt

– Etter avslag på dispensasjonssøknader vil ingen personer være på vakt natt til onsdag.

– Også på Madserud sykehjem i Oslo, som drives av Norlandia Care, er situasjonen kritisk. Tirsdag vil det være betydelig redusert bemanning for å ivareta til dels kritisk syke beboere. Onsdag vil det kun være én medarbeider på jobb for å ivareta 26 beboere med demenssykdom, sier Furulund.

BAKGRUNN: Varsler storstreik på sykehjemmene

NHO Service-direktøren opplyser at flere av de private sykehjemmene nå arbeider med å overføre beboere til andre sykehjem eller sykehus for å sikre fortsatt forsvarlig medisinsk tilsyn.

Mandag hadde Fagforbundets streik ved private sykehjem vart i 27 dager. Inntil da hadde NHO Service fått nær alle dispensasjonssøknader innvilget, men mandag snudde dette seg til at samtlige søknader har blitt avslått.

– Dermed står våre sykehjem i en kritisk situasjon fra og med tirsdag, understreker Petter Furulund.

Lønnsnemnd

Han inviterer nå Fagforbundet til å underlegge seg frivillig lønnsnemnd.

– Partene står langt fra hverandre. Fagforbundets medlemmer i private sykehjem streiker for å få tariffestet offentlig pensjon, mens NHO viser til at pensjon i privat sektor er et anliggende for den enkelte bedrift. Gitt at streiken nå begynner å få konsekvenser for liv og helse bør vi få avsluttet og overlate avgjørelsene til en nøytral lønnsnemnd.

Fagforbundet er blitt forelagt saken av NTB, men har ikke kommet med et tilsvar til utspillet fra NHO Service.

LES OGSÅ:

Publisert:

Flere artikler

  1. Fagforbundet hevder NHO Service lyver om sykehjemsstreiken

  2. Sykehjemsstreiken trappes kraftig opp

  3. Tvungen lønnsnemnd i sykehjemsstreiken

  4. Fagforbundet trapper opp sykehjemsstreiken

  5. Varsler storstreik på sykehjemmene