Giske får smekk av opposisjonen

En samlet opposisjon refser næringsminister Trond Giskes eierskapsutøvelse i Telenor, Entra og Kongsberg Gruppen. Men Stortingets kontrollkomité er rykende uenig internt.

BER GISKE SKJERPE SEG: Et flertall i Stortingets kontrollkomité ber næringsminister Trond Giske ordne opp i hvordan staten håndterer sitt eierskap. Regjeringspartiene er helt uenige. Bildet er fra en tidligere høring i komiteen.
Publisert:

Med opposisjonspartienes flertall foreslår Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité å be Næringsdepartementet gjennomgå hvordan de følger regelverket i sin eierskapsutøvelse og nominasjon av styremedlemmer til selskaper der staten er inne på eiersiden.

Dette forslaget skal nå behandles av Stortinget.

- Vi mener konklusjonen er alvorlig. Opposisjonen mener Trond Giske har brutt de retningslinjene som Stortinget har satt for eierskapet, sier komitéleder Anders Anundsen (Frp) til E24.

- Giske har kortsluttet de interne prosessene i blant annet Telenor, sier han.

Anundsen mener også Giske frarøvet styrelederen i Entra muligheten til å kommunisere med eieren (staten) ettersom han erklærte seg inhabil uten å be om en settestatsråd før det hadde gått flere måneder.

- Mener dere regelverket også bør endres?

- Her er det ikke feil med regelverket, men med myndighetsutøvelsen til Giske, sier komitélederen.

Steile fronter

Anders Anundsen mener Arbeiderpartiet og de rødgrønne prøver å skape en beskyttelsesmekanisme rundt sin egen parti- og regjeringskollega Trond Giske.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg er rykende uenig i komiteens innstilling. Da høringen var slutt endte han i en opphetet debatt med saksordfører Per Kristian Foss fra Høyre.

- Jeg mener ikke det er noen forbedringspunkter for statsråden i denne saken, sier Kolberg til E24.

Kolberg mener kritikken til opposisjonen nå har kokt ned til at staten bør komme tidligere på banen når det skal utnevnes styremedlemmer til bedrifter som Telenor og Kongsberg Gruppen. Der synes Kolberg opposisjonen er på tynn is.

- I høringen så var det ingen representanter for de valgkomiteene som var innkalt som sa at dette hadde vært noe alvorlig problem. De sa tvert i mot at det skjedde ganske ofte at eierne kom inn i prosessen med forskjellige type kandidater, sier Kolberg.

- De sa heller ikke at de hadde følt seg presset av statsråden på noe tidspunkt, legger han til.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener Giske tok selvkritikk på at nominasjonskomiteene burde fått mer tid.

- Ellers var Giskes opptreden svært bra, sier Lundteigen.

Saksordfører i Giske-saken var Høyres Per Kristian Foss.

- Trond Giske styrer etter innfallsmetoden og introduserer egne kandidater som ikke gjennomgår den kvalitetskontrollen som er vanlig i store børsnoterte selskaper. Det skader både statens og mindre aksjonærers eierinteresser, sier Per Kristian Foss til E24 etter komitémøtet tirsdag.

Han sier at staten må legge et parallelt løp i prosessen for å finne nye styremedlemmer, og at de ikke kan komme i etterkant med sine navn.

- Vi mener Giske og departementet har brutt sine egne regler, sier Foss og viser til at tidligere styreleder Harald Norvik i Telenor har ytret lignende kritikk.

Krangler om kontrollkomiteens rolle

Foss mener de rødgrønne bevisst har prøvd å undergrave Stortingets kontrollarbeid i denne saken.

- En samlet opposisjon mener at de rødgrønnes kritikk av høringsinstituttet undergraver Stortingets kontrollfunksjon. Det er både vår rett og plikt og kontrollere eierskapsutøvelsen, også når det er ubehagelig, sier han.

Martin Kolberg avviser kritikken. Han har tidligere sagt at han mener opposisjonen har drevet et «uverdig politisk spill» i Giske-saken.

- Jeg registrerer at det har vært en gryende samtale om kontrollinstituttet. Det tar ikke jeg innover meg. Det får Anundsen og Per Kristian Foss ta innover seg. Her har de gått over streken, og derfor har vi fått denne debatten, sier Kolberg.

Arbeiderpartiets medlem i komiteen håper nå ting kan gå tilbake til normalen og peker på at komiteen hovedsaklig har hatt bred tverrpolitisk konsensus de siste årene.

Kolberg mener forøvrig at det har vært en overdramatisert fokusering på noen få kandidater, og at de andre nominasjonene til styrene har gått upåaktet hen.

- Vi har ikke fått vite noe om hvordan utvelgelsen av de andre kandidatene til styret foregikk. Det kom hverken frem hvem som foreslo eller hvilke interesser som stod bak disse og hva de private aksjonærene mente, sier Kolberg.

Kolberg gleder seg nå til hva partilederne i Høyre og Frp, Erna Solberg og Siv Jensen, vil si når saken skal opp i Stortinget.

- Jeg gleder meg veldig til den debatten. Det som egentlig foregår er at høyresiden forsøker så godt de kan systematisk å svekke det statlige eierskapet.

Travel høst for Giske

Det ble en hektisk høst for næringsminister Trond Giske.

På kort tid kom Næringsdepartementets eierskapsutøvelse i Entra Eiendom, Telenor og Kongsberg Gruppen under et intenst søkelys etter mistanker om mulige vennetjenester og uryddig rolleblanding.

I Entra Eiendom ble det avdekket at flere styremedlemmer regelrett prøvde å gå bak styreleders rygg da en ny toppsjef skulle utnevnes. Trond Giskes venn Rune Olsø fikk jobben, men endte senere med å gå.

Settestatsråd Bård Vegar Solhjell bestemte seg tilslutt for å kaste flere styremedlemmer i Entra, men lot styreleder Siri Hatlen få bli. Trond Giske erklærte seg inhabil i saken, men flere kritiserte han for ikke be om en settestatsråd på et tidligere tidspunkt.

Les også: Dette er Entra-saken

TV 2 avslørte utover høsten at Trond Giske skal ha prøvd å få inn sin venn Tore O. Sandvik i Telenor-styret. Nominasjonskomiteen skal ha ment at Sandvik ikke var kvalifisert til å sitte i styret. Giske avviste anklagene og Tore O. Sandvik endte til slutt med en plass i bedriftsforsamlingen i mobilgiganten.

I Kongsberg Gruppen ønsket Næringsdepartementet å få inn LO-leder Roar Flåthen i styret etter at Bondevik II-regjeringen hadde fjernet Flåthen fra styret i sin tid.

Valgkomiteen skrev i referatet at det ikke var noen plasser ledig, og det hele endte med at Flåthen fikk en lukrativ varaplass i Kongsberg-styret.

- Ingen ønsket situasjon

Hele saken endte i en høring i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité den 20. desember.

Da møtte Trond Giske samt representanter for Entra, Telenor og Kongsberg Gruppen opp for å forklare for Stortinget hva som egentlig hadde skjedd.

Daværende leder i Telenors bedriftsforsamling, Jan Erik Korssjøen, beskrev det som «ingen ønsket situasjon» da Næringsdepartementet plutselig presenterte Tore O. Sandvik som styrekandidat svært sent i rekrutteringsprosessen.

Les saken: Korssjøen: - Det var ingen ønsket situasjon

De to tidligere og nåværende styrelederne i Entra Eiendom kunne fortelle om en intens maktkamp rundt utnevnelsen av ny toppsjef.

Les saken: Tidligere Entra-styreleder: - Jeg har aldri opplevd noe lignende

Da høringen var slutt hadde det ikke kommet frem noen klare regelbrudd fra Giskes side, og næringsministeren mente han hadde sitt på det tørre.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg i kontrollkomiteen mente fortsatt høringen var unødvendig mens mange av de andre representantene mente man hadde fått bevis for at staten hadde opptrådt uryddig og uklokt i sin eierskapsutøvelse, spesielt av de børsnoterte selskapene.

Les også

Giske om styrebråket: - I sum kom vi ut i nullTidligere Entra-styreleder: - Jeg har aldri opplevd noe lignendeKrangler om Giske-høringen: - Dette blir svært viktig

Publisert:
Gå til e24.no