RENTEMØTE I NORGES BANK: Lar renten stå på 2 prosent

Den norske sentralbanken gjør som planlagt, og gir nordmenn rentero.

LAR RENTEN STÅ: Norges Bank, her ved visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad, lar styringsrenten stå urørt på 2,0 prosent.
Publisert:

Styringsrenten i Norges Bank får stå uendret på 2,0 prosent. Det opplyser banken i en melding på sine nettsider onsdag ettermiddag.

Dermed gjør sentralbanken slik samtlige økonomer ventet før beslutningen ble annonsert.

Rentepausen er også i tråd med planen for utviklingen i renten som ble skissert i den forrige pengepolitiske rapporten som ble lagt frem i slutten av oktober.

Ikke overraskende

- Dette er nøyaktig som både vi og markedet ventet, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB Nor Markets til E24.

Hun mener sentralbanken er nøytrale i tonen, og avstår fra å sende noen nye signaler sammenlignet med det forrige rentemøtet.

- De trekker frem at utviklingen i realøkonomien har gått noe bedre, slik de ventet. Samtidig understrekes det også at aktivitetsnivået fremdeles er lavere enn normalt.

Tiltakende vekst

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad peker på motstridende krefter i økonomien, som trekker renten i ulik retning.

- Hos flere av våre handelspartnere har veksten vært uventet sterk. I tillegg holder aksjekursene seg oppe, og oljeprisen har steget, sier Qvigstad i en pressemelding.

- På den andre siden er det fortsatt usikkerhet om utviklingen i Europa. Rentene ute er ventet å holde seg lave en god stund. En samlet vurdering tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet, sier Qvigstad.

Garderer mot risiko

Han legger imidlertid også vekt på at det er en risiko knyttet til det å holde renten lav over tid.

- Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten ikke holdes lav for lenge, sier Qvigstad.

Seniorøkonom Kjersti Haugland tror imidlertid ikke dette betyr at sentralbanken vil føle seg presset til å vike fra planen om å heve renten først i juni eller august.

- Dette er kjente toner fra Norges Bank. De er klar over at det er en fare for ubalanser, slik de også har vært før.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: