Ny gjennomgang vil slå sammen statlige etater

Næringsministeren har mottatt en gjennomgang av det næringspolitiske virkemiddelapparatet. En sammenslåing av Investinor og Nysnø klimainvesteringer, samt Giek og Eksportkreditt, er blant forslagene.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal se på forslagene fra Deloitte, Oxford Research og Menon Economics.
Publisert: Publisert:

– Dette blir et av de viktigste politiske prosjektene mine som næringsminister.

Slik omtalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjennomgangen av statlige virkemidler og etater, som ble levert fredag denne uken.

Rapporten, bestilt av Regjeringen, anbefaler å gjennomføre flere endringer i statlige virksomheter som Innovasjon Norge, Argentum, Forskningsrådet og Nysnø klimainvesteringer - der alle forvalter virkemidler og støtteordninger på mange milliarder kroner til sammen.

Forslagene er nå sendt ut på høring. Det er konsulentselskapet Deloitte, sammen med rådgivningsselskapene Oxford Research og Menon Economics, som har gjennomgått virkemidlene til Regjeringen

Konsulentene slår fast at dagens statlige etater i næringspolitikken «oppfyller ikke kravene om å være effektivt, treffsikkert, enkelt og ubyråkratisk».

Det fremmes totalt 27 forslag, deriblant:

  • Slå sammen Investinor og Nynsnø klimainvesteringer.
  • Slå sammen GIEK og Eksportkreditt.
  • Siva bør innlemmes som en egen divisjon i Innovasjon Norge.
  • Overføre DOGA (Design og arkitektur Norge) til Innovasjon Norge.
  • Etablere en «digital inngang» til alle virkemidlene.

Forfatterne bak rapporten ønsker blant annet også å tydeliggjøre mandatene til blant annet Forskningsrådet og Innovasjon Norge, samt endre flere av virkemidlene. Rapporten ønsker også at fylkeskommunene overfører eierskapet sitt i Innovasjon Norge til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det vises her vilje til en en god opprydding i en spaghetti av virkemidler, sier IKT-Norges direktør for næringspolitikk, Liv Freihow.

Hun mener særlig at forslaget om en digital portal vil gjøre jobben enklere for norske gründere.

– Én digital inngang til hele virkemiddelapparatet vil bli en massiv lettelse for brukerne, sier Freihow.

Liv Freihow er næringspolitisk direktør i IKT-Norge, interesseorganisasjonen for norske teknologi- og IT-selskaper.
Les også

Bunnpris vil ikke ha konkurransehjelp: – Da blir vi som landbruket

Nysnø som «klimateam»

Et av forslagene er å slå sammen de statlige investeringsselskapene Investinor og Nysnø klimainvesteringer til én organisasjon med ett mandat. Den tenkte organisasjonen vil få et «klimainvesteringsteam» i Stavanger, der Nysnø holder til i dag.

«Gevinsten vil ligge i skala og kvalitet i investeringsprosesser, nettverksbygging og administrative funksjoner», heter det i rapporten.

Nysnø klimainvesteringer ble opprettet i 2017, og investerer i ikke-børsnoterte selskaper og fond som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Det statlige investeringsselskapet har fått 725 millioner kroner fra regjeringen til å investere. Da Nysnø ble opprettet ble det skissert at fondet på sikt kunne få en kapital på 20 milliarder kroner.

Investinor, på sin side, forvalter omkring 2,2 milliarder kroner i norske vekstbedrifter, ifølge selskapets egne nettsider.

Siden oppstarten har Nysnø gått inn i flere selskaper og ett såkornfond. Disse selskapene er valgt ut fra klimaprofil og utsikter for å levere avkastning på sikt, forteller investeringsdirektør i Nysnø, Eivind Egeland Olsen (t.v.). Tavlen de har heng opp på veggen er et solcellepanel de fikk av Otovo, og målet er å fylle den med bedrifter fondet har investert i.

Kapitaltilgangsutvalget, som på oppdrag fra Regjeringen undersøkte norske bedrifters tilgang på kapital, slo fast at såkalt venture-finansiering (egenkapitalfinansiering av bedrifter i en tidlig vekstfase) var en av store utfordringene i det norske kapitalmarkedet.

Forfatterne bak rapporten mener mangelen på risikokapital til norske oppstartbedrifter har sammenheng med mangel på investeringsobjekter som oppfyller kravene investorene selv har satt.

Les også

Regjeringens prestisjefond Nysnø tapte navnekrangel – lignet for mye på Snö

– Omfattende dobbeltarbeid

Rapporten slår også fast at de vil slå sammen etatene Giek (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og Eksportkreditt.

Giek gir ut garantier som kan dekke tap for eksportører, samt en ordning med statsgarantier i forbindelse med blant annet anbud. Eksportkreditt gir blant annet ut lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter.

«Håndtering av låneavtaler og kredittrisiko medfører omfattende dobbeltarbeid og kostnadsdrivende koordinering», heter det i rapporten.

Begge de to selskapene har sine egne service- og støtteavdelinger.

Les også

Sjømatbedriftene slakter «lakseskatt»: – Ikke annet enn tragisk

Les også

Håper på nye verktøy for å snu eksporttrend: – Dette er ganske kritisk for Norge

Freihow i IKT Norge mener forslaget kan bidra til å styrke norsk teknologi utenlands.

– Én sterk eksportfinansieringsaktør er en god start. Men, det fremstår som mer uklart hvor støtte til internasjonal kommersialisering og markedsadgang skal komme fra, altså hvem som skal hjelpe norske bedrifter med adgang i krevende markeder, sier Freihow, og legger til:

– Finansiering er viktig, men det er bare en del av det bedriftene trenger for å lykkes med internasjonal vekst. Det ville være en tragedie om vi bygget ned satsingen på sterke utekontorer med lokal ekspertise og markedskunnskap.

Konsulentene bak gjennomgangen ser for seg at en sammenslåing vil føre til sterkere fagmiljøer.

Regjeringen ba i statsbudsjettet om fullmakt til å selge hele eller deler av Giek Kredittforsikring. Selskapet, som er underlagt Giek, tilbyr kortsiktige kredittforsikring på kommersielle vilkår.

Les også

Giek-garanti bidro til tysk storkontrakt for Aibel: Håper å sikre mer jobb innen havvind

Les også

Sjømatbedriftene slakter «lakseskatt»: – Ikke annet enn tragisk

Publisert:
Gå til e24.no