HAFSUND MINDRE EIER I REC: Hafslund solgte Rec-aksjene med rabatt

Fikk ikke markedspris for aksjene.

Publisert:

Hafslund har solgt en post på 26 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation

OSE

REC

, melder selskapet tirsdag morgen i en børsmelding.

Aksjeposten tilsvarer 3,9 prosent av Rec, og ble omsatt for 17,75 kroner, 2,7 prosent under sluttkurs mandag. Bruttoprovenyet ble på 461,5 millioner kroner, 13,5 millioner kroner mindre enn det ville vært ved markedspris.

- Vi er fornøyd med prisen vi har fått, og at rabatten ble så liten som den var. Pengene vil bli brukt til emisjonen, sier Christian Berg i Hafslund til E24.

Hafslund eide før aksjene ble solgt 11,5 prosent av Rec og sitter etter salget sitte med 7,6 prosent av de utestående Rec-aksjene.

Rec-emisjon

Rec vil i en fortrinnsrettemisjonen utstede 332 millioner aksjer og dermed hente 4022 millioner kroner fra sine aksjonærer.

Fortrinnsrettemisjon vil si at kun nåværende aksjonærer får, gjennom tegningsretter, tilbud om å kjøpe aksjer for 12,1 kroner per stykk. To aksjer gir rett til én tegningsrett.

- Nedsalget er en måte å finansiere emisjonen på, forklarer Berg til E24.

"Salgsprovenyet vil bli benyttet til å utøve Hafslunds tegningsretter og tegne nye aksjer i fortrinnsrettemisjonen i REC. Etter fortrinnsrettemisjonen vil Hafslund eie ca 8,9 prosent av aksjene i REC," het det i meldingen fra Hafslund mandag kveld. Dette ble gjentatt i en melding tirsdag morgen.

Les flere økonominyheter på E24

Publisert: