Usikker på norske renter

Den europeiske gjeldskrisen har gjort Svein Gjedrem usikker på renteutviklingen.

Publisert:

Den greske gjeldskrisen og uroen rundt andre land i eurosonen har gjort det mer usikkert hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenten, fremgår det av sentralbanksjef Svein Gjedrems innlegg i Stortinget tirsdag.

- Hendelsene i Europa og i finansmarkedene de siste ukene har økt usikkerheten om utsiktene for europeisk og norsk økonomi og dermed også for renten, sier Gjedrem i sitt innledende foredrag til høringen om pengepolitikken.

Sentralbanksjefen sier videre vekstanslagene "vi hittil har bygget på i Europa kan virke å være litt optimistiske nå".

Gjedrem tror problemene i Sør-Europa kan smitte over på Nord-Europa og Tyskland, og videre til Norge.

Tross større usikkerhet rundt utviklingen i Europa er Norges Banks forventning at de tiltakene som er satt i verk over tid vil være tilstrekkelige til å stabiliere statspapirmarkedene i Sør-Europa, og etterhvert også privatmarkedet.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: