Oljebransjen fornøyd med seismikksatsing

Oljeindustriens Landsforening (OLF) sier seg fornøyd med at bevilgningene til seismikkundersøkelser utenfor Lofoten og Vesterålen øker med en tredel neste år.

Publisert:

200 millioner kroner skal neste år brukes til de omstridte undersøkelsene i områder som i alle fall fram til 2010 skal være stengt for petroleumsvirksomhet. Seismikkinnsamlingen er en del av innsamlingen av data til revisjonen av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet i 2010. Økningen i neste års statsbudsjett er på 60 millioner kroner fra i år.

– Dette er et viktig og riktig signal før revidering av forvaltningsplanen, sier OLF-direktør Per Terje Vold.

Han understreker at det er nødvendig å planlegge neste års seismikkinnsamling i tett dialog med fiskerne for å minske konfliktene.

OLF peker på at økningen på 88 millioner kroner til statlig oljevernberedskap er stor, men mener regjeringen burde satset ytterligere på oljevernberedskap og viser til at industrien de siste årene har satset 300 millioner kroner i beredskapstiltak.

Publisert:

Her kan du lese mer om