Disse kuttene gjør regjeringen

Regjeringen ønsker å kutte i satsing på vei- og jernbane, og fjerner den reduserte elavgiften til datasentre. I tillegg foreslår de kutt i dagpenger, og krigen i Ukraina fører til at penger til humanitær bistand blir redusert.

NEDSKALERES: Vei- og jernbane får mindre i 2023 om regjeringen får det som de vil.
Publisert:

I sitt forslag til budsjett er regjeringen klare på at de må prioritere, og at det blir nedskaleringer.

Blant dem som vil få mindre å rutte med i 2023 er enkelte samferdselsprosjekter, datasentre som har fått støtte med redusert elavgift, og det nye regjeringskvartalet.

Dette er noen av kuttene regjeringen foreslår:

 • Kutt i budsjetter for vei, og ingen nye vei- og jernbaneprosjekter. Likevel må det understrekes at samferdsel som helhet har fått en økning i budsjettet på 1,7 milliarder kroner.
 • Regjeringen vil redusere opptjeningsperioden for dagpenger fra tre til ett år. Dette vil spare 0,2 milliarder kroner, ifølge regjeringen.
 • Regjeringen kutter to milliarder i humanitær bistand. Det er likevel viktig å påpeke at bistandsbudsjettet totalt har økt med 2,5 milliarder. Regjeringen vil totalt gi tre milliarder til Ukraina, derav en milliard til militær hjelp og to milliarder til bistand.
 • Avvikling av redusert elavgift for datasentre og kryptoutvinning.
 • Regjeringen foreslår å avvikle momsfritak for sports- og underholdningspakker på TV. Dermed vil TV 2 og Viaplay, som viser sport på TV, nå måtte betale moms.
 • Tilskuddet til lavere bompengetakster foreslås redusert med 0,4 milliarder kroner.
 • Avskaffelse av gratis utdanning for utenlandske studenter. Forslaget anslås å gi et merproveny på 150 millioner kroner påløpt og 110 millioner kroner bokført i 2023.
 • Regjeringen vil nedskalere prosjektet for nytt regjeringskvartal og prosjektet for campussamling på NTNU.
 • Kutt i støtte til private skoler med 40 millioner.
 • Bevilgningen til skogvern foreslås redusert med 0,2 mrd. kroner i 2023.
 • Kutt i støtte til NOAH på 760.000 kroner.
MOMSKUTT: Sport på TV kan bli dyrere som følge av regjeringens forslag om å kutte momsfritak.
Les også

Regjeringen øker skatten på formue og utbytte

Sparer inn på dagpenger

I sitt budsjettforslag foreslår regjeringen å kutte i opptjeningsperioden for dagpenger.

I dag blir dagpenger beregnet ut ifra gjennomsnittlig inntekt de 12 siste kalendermånedene, eller de siste 36. Dette er avhengig av hva som gir best uttelling for den som skal motta dagpengene.

Regjeringen foreslår at opptjeningsperioden nå utelukkende dreier seg om de siste 12 månedene, og vil dermed fjerne muligheten for å basere inntekten på de siste 36 månedene.

Kuttet vil spare 0,2 milliarder i 2023, og vil gi større innsparinger på sikt, anslår regjeringen.

Les også

Skatteeksperter om skjerping: – Veldig mye mer tyngende

Høyere samferdselsbudsjett, men reduserte ambisjoner

Det totale samferdselsbudsjettet vil være på 82,2 milliarder kroner. Det er en økning på 1,7 milliarder kroner.

Likevel settes flere store veiprosjekter på vent. 39,5 milliarder kroner foreslås til veiprosjekter i statsbudsjettet for 2023, ned 376 millioner kroner fra 2022.

– Det betyr at det ikke er plass til så mange store, nye prosjekter neste år. Vi må ta ansvar ved å gjøre de krevende valgene og holde igjen på pengebruken, slik at renten ikke øker og folk misser jobbene sine, sier Nygård.

I forslaget reduseres Vegvesenets investeringer med 2,6 milliarder.

Les også

Regjeringen kutter all støtte til NOAH

Avvikle redusert elavgift

Regjeringen vil videre avvikle den reduserte satsen i elavgiften for datasentre.

Kraft til datasentre kommer da til å bli avgiftslagt på linje med andre næringer.

– Vi står i en helt annen situasjon i kraftmarkedet nå enn da den reduserte satsen for datasentre ble innført i 2016. Mange steder er tilgangen på kraft nå presset, noe som gjør at prisene stiger. Samtidig ser vi en utvikling med økt utvinning av kryptovaluta i Norge. Vi trenger denne kraften til fellesskapet. Regjeringen vil derfor avvikle ordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Nedskalere regjeringskvartalet

I budsjettet er regjeringen åpne om at det er nødvendig å kutte og omprioriteringer. Det vil omfatte arbeidet med et nytt regjeringskvartal.

«Regjeringen har blant annet besluttet vesentlige kutt i senere byggetrinn av prosjektet for nytt regjeringskvartal og nedskalerer prosjektet for campussamling ved NTNU,» skriver de i budsjettet.

I tillegg avsluttes forprosjektet for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Regjeringen ønsker dessuten å gjennomgå renoveringen av Nationaltheatret.

NEDSKALERES: Det nye regjeringskvartalet skal bli noe mindre ambisiøst, om regjeringen får det som de vil.

Utdannings-kutt

Norge avskaffer også gratis utdanning for utenlandske studenter.

– Norske studenter må i de aller fleste tilfelle betale studieavgift for å studere i utlandet. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes i Norge, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

I skolesektoren vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet kutte støtten til private skoler med over 40 millioner. Innsparingen ønsker de å bruke på å styrke fellesskolen.

– Vi må stoppe en utvikling der stadig mer av skattepengene går til private skoler, og heller prioritere fellesskolen. Nå gjør vi en ryddejobb og fjerner noen særtilskudd og bonusordninger som er dårlig begrunnet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Les på E24+

7 spørsmål og svar: Dette må du vite om statsbudsjettet

NOAH-kutt

Dyrevelferds-organisasjonen NOAH får kuttet hele sitt budsjett.

I budsjettet for 2022 fikk organisasjonen tildelt 730.000 kroner. Nå blir tilskuddet fullstendig nullet ut. I stedet prioriterer regjeringen organisasjoner som Bygdeungdomslaget og 4H.

– Det var ingen ambisjon om å kutte støtten helt til null, men i et stramt budsjettår har jeg prioritert medlemsorganisasjoner. NOAH er ikke en medlemsorganisasjon, derfor har jeg valgt å gjøre dette, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til VG.

Kuttet har skapt reaksjoner ettersom NOAH tidligere har hatt svært opphetede debatter om dyrevelferd og ulvejakt.

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, sier til VG at hun tolker kuttet som en straffereaksjon.

– Dette må jeg se på som en klar politisk handling – en straff for at man kjemper for dyr og naturmangfold. Det er direkte uverdig, sier Martinsen.

Kutter i oljepengebruken

Regjeringen foreslår også å bruke 316,8 milliarder kroner av oljepengene i 2023, tilsvarende 2,5 prosent av Oljefondets verdi.

Dette er 18,3 milliarder lavere enn for 2022, og en nedgang i oljepengebruken på rundt 5,5 prosent. Pengebruken er enda lavere igjen enn i de to coronaårene før det, men i kroner og øre er det likevel godt over pengebruken i årene før det.

Oljepengebruken for i år er nedjustert sammenlignet med anslagene i mai til 335,1 milliarder kroner, tilsvarende 2,6 prosent av Oljefondets verdi.

Budsjettimpulsen, som sier noe om hvorvidt oljepengebruken stimulerer til økonomisk vekst eller ikke, ligger på minus 0,6 prosent for 2023. Dette tilsier i utgangspunktet at regjeringen trykker på bremsen med oljepengebruken.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at regjeringen kuttet støtte til private skoler med 40 milliarder kroner. Det riktige er 40 millioner. Feilen ble oppdaget og rettet 11:15 den 06.10.22

Publisert:
Gå til e24.no