Aktiviteten faller i norsk industri

Den nedadgående trenden for industriaktiviteten ble tydeligere i februar, ifølge ferske PMI-tall. Svakere utvikling for nye ordre trekker ned.

Hydro Aluminium Karmøy er et av Europas største aluminiumsverk.
Publisert:

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) falt til 47,5 poeng i februar, viser undersøkelsen som DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) står bak.

Det tyder på at aktiviteten i norsk industri avtok forrige måned. Man må tilbake til august 2020 for å finne lavere nivåer.

Nivåer over 50 er et uttrykk for vekst, mens nivåer under 50 tyder på tilbakegang.

– Dette var åpenbart på den svake siden. Tallene vi har hatt til nå har kanskje vært overraskende sterke, men nå ser det ut til å butte mer imot for industrien, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

Les på E24+

Lønnsoppgjøret: Industriens overskudd spriker i alle retninger

Avtagende trend

Inntrykket av at industriaktiviteten faller styrkes av at PMI-tallene for desember og januar er revidert ned under 50.

Temperaturen har dermed falt i tre måneder på rad, ifølge undersøkelsen. De opprinnelige nivåene tydet på stabil utvikling, men nå er PMI for januar justert ned til 49,6 poeng.

Aamdal understreker at det må tas høyde for at utvalget ikke er veldig stort når man ser på tallene for enkeltmåneder. Den nedadgående trenden er like vel klar, mener han.

– Det ser ut som februarindeksen er litt svakere enn trenden, men den avtagende trenden er veldig tydelig for PMI, sier seniorøkonomen.

Flere av de 60 bedriftene som har svart på undersøkelsen i februar melder om at prisene har falt på varer som stål og plast. Andre trekker frem at elektronikk og elektromateriell har blitt dyrere.

I Europa kom det ferske PMI-tall forrige uke. Trenden var at temperaturen i økonomien tar seg opp, og at tjenestesektoren trekker oppover. I industrien var derimot ikke utviklingen like positiv.

Disse sterke PMI-tallene ble trukket frem som en av flere elementer som har bidratt til et kraftig hopp i rentemarkedet de siste ukene.

Ordre trekker ned

Nedgangen er tydelig på flere av områdene som undersøkelsen tar for seg, inkludert underindeksene for produksjon og nye ordrer.

Ordreinngangen er særlig med på å trekke ned, der indeksen falt til 43 poeng. Det er det laveste nivået siden august 2020, akkurat som for totalindeksen.

– Ordre har klart vært på den svake siden, sier Aamdal.

Også på produksjon avtar indeksen tydelig i februar til 47,3 poeng. I januar var produksjonsindeksen på 51,2 poeng, over grensen som skiller vekst fra tilbakegang.

Sysselsetting er området som skiller seg ut i motsatt retning. Den indeksen styrket seg til 54,2, noe Aamdal omtaler som overraskende. Her svarer bedriftene på om sysselsettingen i eget selskap har økt eller avtatt.

Arbeidsledigheten i Norge generelt har ligget på lave nivåer i lengre tid.

– Det ser ikke ut som arbeidsmarkedet for industrien har blitt noe særlig slakkere, sier seniorøkonomen.

Publisert:

Her kan du lese mer om